Tillsammans når vi längre

Tillsammans når vi längre

För oss är samarbeten och nätverk avgörande i hållbarhetsarbetet – tillsammans driver vi utvecklingen framåt.

Som ett svar på den nationella färdplanen för ett Fossilfritt Sverige år 2045 har fler än 160 anslutna aktörer i Malmö tagit fram en lokal färdplan för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning. Målet är klimatneutralitet till år 2030. Till 2035 är målet satt ännu högre: då ska Malmös byggsektor vara klimatpositiv.

FOJAB har tagit en aktiv roll i LMF30, klimatsamarbetet inom bygg- och fastighetsbranschen i Malmö. Vi driver arbetsgruppen för en mer klimatsmart materialanvändning och är aktiva i styrelsen för organisationens ekonomiska förening. FOJAB leder också motsvarande arbetsgrupp inom Klimatarena Stockholm, ett samverkansinitiativ mellan bransch, kommuner och akademi som vill öka takten i klimatomställningen.

Utöver LFM30 och Klimatarena Stockholm är vi delaktiga i en rad andra nätverk och samarbeten:

 • Sustainable Business Hub
 • Solar Region Skåne
 • Föreningen för samhällsplanering
 • Sweden Green Building Council
 • Byggande arkitekter
 • Movium, Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Malmö Works – för ett hållbart resande till och från arbetsplatsen

Tvärvetenskapliga samarbeten ger oss möjlighet att dela kunskap och hjälper oss att ständigt vara uppdaterade kring den senaste samhällsutvecklingen. Bland våra pågående forskningsprojekt finns:

 • Robotar som bygger – praktisk implementering av robotiserat murande
 • Chalmers Digital Twin Cities – utveckling av storskalig digital tvillingteknologi
 • WiCiD – Water in City Design, solutions for wicked planning problems
 • Leaf Cutter Ant – verktyg för klimatberäkning i tidiga skeden
 • HyLite – utforskar arkitektur och byggnation i en automatiserad byggindustri.
 • Visioner i norr, team Good Guide – Hur bor och lever vi i framtidens attraktiva, inkluderande och hållbara Skellefteå?