Våra nätverk, samarbeten och forskning

Våra nätverk, samarbeten och forskning

Stora, komplexa frågor kräver ett brett perspektiv. Tvärvetenskapliga samarbeten ger oss möjlighet att dela kunskap och hjälper oss att ständigt vara uppdaterade kring den senaste samhällsutvecklingen.

Nätverk och samarbeten:

 • Sustainable Business Hub,
 • Solar Region Skåne
 • Föreningen för samhällsplanering
 • Sweden Green Building Council
 • Byggande arkitekter
 • Movium, Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Lokal Färdplan Malmö, LFM30

Som ett svar på den nationella färdplanen för ett Fossilfritt Sverige år 2045 har fler än 120 privata aktörer i Malmö tagit fram en lokal färdplan för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning. Målet är att alla medlemmar ska garantera ett klimatneutralt byggande redan år 2030.

30 byggherrar har anslutit sig till Lokal Färdplan Malmö (LFM30) och ska tillsammans genomföra ett antal CO2-positiva byggprojekt. FOJAB leder och driver arbetet i delområdet ”Klimatneutrala byggmaterial” och är aktiva i styrelsen för organisationens ekonomiska förening.

Pågående forskningsprojekt:

 • Utmaningsdriven innovation – ACON4.0 med fokus på robotiserat byggande. Vinnova.
 • Chalmers Digital Twin Cities. Vinnova.
 • Equalizer. Vinnova.
 • Klimatneutrala p-hus vid nybyggnation. SBUF
 • Kostnadseffektiva klimatåtgärder i byggprojekt. E2B2.

Genom vårt breda engagemang tar vi del av och bidrar till den senaste forskningen. Det gör FOJAB till en aktiv part i alla aspekter av hållbart byggande. Tillsammans driver vi utvecklingen framåt.