Tillsammans når vi längre

Tillsammans når vi längre

För oss är samarbeten och nätverk avgörande i hållbarhetsarbetet – tillsammans driver vi utvecklingen framåt.

Som ett svar på den nationella färdplanen för ett Fossilfritt Sverige år 2045 har fler än 160 anslutna aktörer i Malmö tagit fram en lokal färdplan för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning. Målet är klimatneutralitet till år 2030. Till 2035 är målet satt ännu högre: då ska Malmös byggsektor vara klimatpositiv.

FOJAB har tagit en aktiv roll i LMF30, klimatsamarbetet inom bygg- och fastighetsbranschen i Malmö. Vi driver arbetsgruppen för en mer klimatsmart materialanvändning och är aktiva i styrelsen för organisationens ekonomiska förening.

Utöver LFM30 är vi delaktiga i en rad andra nätverk och samarbeten:

 • Sustainable Business Hub,
 • Solar Region Skåne
 • Föreningen för samhällsplanering
 • Sweden Green Building Council
 • Byggande arkitekter
 • Movium, Sveriges Lantbruksuniversitet

Tvärvetenskapliga samarbeten ger oss möjlighet att dela kunskap och hjälper oss att ständigt vara uppdaterade kring den senaste samhällsutvecklingen. Bland våra pågående forskningsprojekt finns:

 • Utmaningsdriven innovation – ACON4.0 med fokus på robotiserat byggande. Vinnova.
 • Chalmers Digital Twin Cities. Vinnova.
 • Equalizer. Vinnova.
 • Klimatneutrala p-hus vid nybyggnation. SBUF
 • Kostnadseffektiva klimatåtgärder i byggprojekt. E2B2.