Social hållbarhet

Social hållbarhet

För oss är socialt ansvar en självklarhet. Vi brinner för att skapa miljöer som alla känner sig välkomna till och kan delta i på lika villkor. Det genomsyrar alla våra projekt från stadsbyggnad, landskap, hus och inredning.

Genom att skapa miljöer där alla människor känner sig välkomna och trygga bidrar vi till en utveckling mot socialt hållbara miljöer oavsett könsidentitet, ålder, etnicitet, religion, funktionsvariation eller socio-ekonomiska förutsättningar.

Vi utgår från människan och de mänskliga behoven och vi har en rad metoder för att arbeta med mål, vision och uppföljning av de sociala hållbarhetsmålen i våra projekt.

Evidensbaserade verktyg för delaktighet och medborgardialog ger människorna på en plats möjlighet att engagera sig i projekten och bidra med insikter och erfarenheter. För att nå de sociala hållbarhetsmålen arbetar vi med dialog, processledning och brukamedverkan.

Ambitionen är att alltid nå längre och bidra till en bättre värld – för alla!