Fabriken – när ett plus ett blir mer än två

Passion, ambition och relation. Tre nyckelbegrepp som visar hur vi arbetat med Fabriken – och hur vi jobbar på FOJAB. För att skapa framtidens hållbara byggnader och miljöer krävs ett nära samarbete mellan arkitekt, byggherre och beställare. Utmaningarna vi står inför är så komplexa att vi behöver varandra.

För oss är goda relationer grunden. Förtroende för varandra och varandras kompetenser är något som byggs upp över tid. Vi har gjort en film som visar vi hur vi tillsammans med våra samarbetspartners Otto Magnusson och HUB Park tar oss an hållbarhetsutmaningarna i Fabriken, ett kombinerat kontors- och mobilitetshus i Hyllie. Där summan blir mer än delarna. Se filmen och bli inspirerad!