Kontorshuset Olivin

Kontorshuset Olivin

Kontorshuset Olivin

Likt en skimrande grön klippa ska Olivin glänsa som ett av Stockholms mest attraktiva kontorshus. Efter parallella uppdrag fick FOJAB uppdraget att gestalta kontorshuset tillsammans med Skanska.

Lindhagenskvarteren på nordvästra Kungsholmen är en av de sista stora utbyggnaderna av Stockholms innerstad. Utvecklingen av Hornsberg innebär över 5 000 nya bostäder och 350 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Området ska bindas samman med östra Kungsholmens stadsstruktur och tidigare åtskilda öar av bebyggelse knytas närmare varandra.

Här spelar det nya kontorshuset Olivin en viktig roll. När den triangulära tomten med Essingeleden på ena sidan, Lindhagensgatan på den andra och bostadshus på den tredje sidan nu bebyggs läggs en saknad pusselbit äntligen på plats. Olivin lagar gaturummet och stärker Lindhagensgatans esplanadkaraktär med levande fasader på båda sidor.

Olivin blir en tydlig målpunkt med innehåll som lockar både verksamma och besökare och skapar nya flöden i staden. Olivin är en byggnad för arbete, umgänge och rekreation med arbetsplatser, sociala ytor, bastu och takterrasser. Entrévåningen bjuder in folklivet längs Lindhagensgatan med publika lokaler i bottenplan. Kontoren börjar en nivå upp men sipprar ned i entréplanet med delade ytor och verksamheter som skapar en aktiv byggnad och ett tryggare gaturum.

Inspiration till byggnadens utformning är hämtas från den gröna stenen olivin och dess kantiga, lite vassa form. Prismat som geometrisk figur återkommer i alla skalor, i veckningar och reliefer på fasaden och i uppdelningen av den 23 000 kvadratmeter stora volymen i flera mindre enheter. Byggnaden är högre mot Essingeleden medan den trappas ned mot den småskaliga bebyggelsen i sydost. Hörnen kapas för att skapa en mer inbjudande form som förhåller sig bättre till Stockholms klassiska byggnadsordning. Fasaden av grönskimrande zink och sockelvåningens glaserade keramik fångar ljuset och skapar en variation över dygnet och bidrar till helhetsbilden av en monolit. En grön klippa.

Olivin kommer att miljöcertifieras enligt LEED Platinum. Delar av stommen planeras att byggas i trä. Huset ska vara inflyttningsklart 2026.

Fakta

Projektnamn
Kontorshuset Olivin

Beställare
Skanska

Plats
Kungsholmen, Stockholm

Omfattning
ca 23 000 kvm LOA, ca 34 000 kvm BTA

Status
Bygghandling, planerad inflytt Q4 2026

Kontaktperson
Ylva Åborg
ylva.aborg@​fojab.se
+46 707 - 95 08 80

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt
Ylva Åborg
Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Stockholm

Uppdragsansvarig arkitekt
Andreas Blomberg
Arkitekt SAR/MSA

Handläggande arkitekt
Niclas Westerlund
Byggnadsingenjör

Handläggande arkitekt
Sergio Barba
Arkitekt SAR/MSA

Robin Larsson
Arkitekt SAR/MSA

Sara Mårtensson
Byggnadsingenjör

Maria Listrup
Arkitekt SAR/MSA

Mårten Fridberg
Byggnadsingenjör, BIM-ansvarig

Kalle Grunning
Landskapsarkitekt

Caroline Hertzman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Vice ateljéchef

Märta Friman
Inredningsarkitekt SIR/MSA