Här är snyggaste solenergihuset!

Mobilitetshuset Solkvarteret i Malmö, ritat av FOJAB, har södra Sveriges finaste solanläggning! Det menar föreningen Solar Region Skåne som tilldelar Solkvarteret utmärkelsen Skåne Solar Award 2022.

Skåne Solar Award delas ut årligen till en byggnad som genom koncept, design eller på annat sätt speciellt bidragit till att öka intresset för solkraft. Anläggningar som är innovativa och nyskapande premieras särskilt.

Solkvarteren är ett mobilitetshus i Malmöstadsdelen Hyllie, som FOJAB ritat på uppdrag av Hub Park. Mängden material i mobilitetshus Solkvarteret har hållits till ett minimum. Bakom ett sirligt raster i metall syns en buteljgrön fasad med aktiva solceller som gör byggnaden självförsörjande på energi stora delar av året.

– Framtiden är lokalt producerad energi. I mobilitetshuset Solkvarteret har vi integrerat solcellerna med fasaduttrycket så att de bidrar till gestaltningen. Solceller ska inte förfula utan försköna, säger Anders Eriksson Modin, arkitekt på FOJAB.

– Hub Park har en ambition att vara i framkant när det gäller innovativa energilösningar. I Solkvarteren i Hyllie har vi påbörjat den resan med smakfulla solpaneler i kombination med fastighetsbatteri, säger Tomas Strandberg, VD på Hub Park.

Juryns utlåtande:
”Mobilitetshuset Solkvarteret Malmö har den överlägset snyggaste designen i tävlingen, samtidigt som fasaderna täcker delar av elbehovet för fastigheten. Solkvarteret vinner också med sitt innovativa koncept genom att den tar sig an ett samhällsbehov och visar hur stadsbon kan leva mer hållbart. En byggnad anpassad till ett modernt stadsliv där cykling får ta stort utrymme.

Mobilitetshuset är ett utmärkt exempel på att solceller kan vara både en naturlig och vacker del av byggnadsdesignen. Det är roligt och bra att lyfta fram solcellspaneler som byggmaterial: Gröna paneler gör den extra intressant och metallbågarna ger en blinkning till romanska rundbågar. Här blir en ”tråkig” fastighet viktig för både samhället och staden.

Juryn vill också lyfta fram hur solceller kan ha ett symbolvärde på ett parkeringshus. Solkvarteret bidrar även med inspiration till LFM30:s arbete för ett hållbart och klimatneutralt byggande i Malmö.”

Läs mer om Solkvarteret.