Fullriggaren

Fullriggaren

Fullriggaren

I Malmös nya stadsdel Fullriggaren har FOJAB ritat ett parkeringshus med butikslokal i bottenvåningen.

P-huset har en tydlig miljöprofil som innefattar solcellsfasad, elbilsparkeringar och en bilpool som de boende i området har gratis medlemskap till de första åren.

Husets fasader består av inspända metallnät, perforerade plåtar, samt en betongvägg med klätterväxter och gula fågelholkar – något som bidrar till områdets grönska och biologiska mångfald.

Fakta

Projektnamn
Fullriggaren

Beställare
Parkering Malmö

Plats
Malmö

Omfattning
7 våningar parkering med butikslokal i bottenvåningen

Status
Färdigställt, 2012

Kontaktperson
Anders Eriksson Modin
anders.eriksson@​fojab.se
+46 703 - 08 23 96

Projektgrupp

Alper Sjöstrand
Byggnadsingenjör, Kontrollansvarig

Andreas Jentsch
Arkitekt SAR/MSA, Dipl. - Ing., Vice ateljéchef

Anders Eriksson Modin
Arkitekt SAR/MSA, Hållbarhetschef

Daniel Nord
Arkitekt SAR/MSA, VD

Elise Lindahl
Arkitekt SAR/MSA, Hållbarhetsstrateg