Motala lasarett

Motala lasarett

Motala lasarett

I vårt ramavtal med Region Östergötland ingår uppdrag främst på Motala lasarett. Uppdragen innefattar en stor variation av ombyggnadsprojekt i alla skeden samt utredningar och skisser.

I dagsläget pågår följande projekt:

  • Ombyggnadsprojekt för Motala lasaretts akutmottagning och dess entré. Projektet innefattade Programhandling, Systemhandling och Bygghandling.
  • Samlokalisering av MT/IT där de båda verksamheterna ska samutnyttja sina lokaler och se över sina flöden och samband. Projektet innefattar just nu en pågående Programhandling.
  • Ombyggnadsprojekt för den palliativa vårdavdelningen som ska få nya lokaler på Plan 11. Projektet innefattar omfattande verksamhetsdialog då vården som ges är annorlunda än för resten av lasarettet då patienterna på den palliativa vårdavdelningen får vård i livets slutskede vilket ställer helt andra krav på kulörer, belysning, övernattningsmöjligheter för anhöriga samt hur personalen arbetar för patienten och involvering av de anhöriga. Projektet innefattar i dagsläget inlämnad Programhandling och Systemhandling. Bygghandlingsprojekteringen startar mars 2023.
  • Utredning av Fleximat-system för samtliga avdelningskök gjordes för att utreda om Motala lasarett hade möjlighet i den byggda strukturen att ändra sitt nuvarande matsystem till Fleximat vilket innebär större tillredningskök, sittytor och glasdiskar med portionsmat.
  • Visionsarbete för att övergripande se över Motala lasaretts framtida behov, nuvarande flöden och samband startar under våren 2023.
  • Flera pågående teknikupprustningsprojekt projekteras just nu och innefattar bland annat byte av ventilation för operation, tilläggsisolering och teknikupprustning för el och stammar på samtliga plan på Motala lasarett.

Fakta

Projektnamn
Motala lasarett

Beställare
Region Östergötland

Plats
Motala

Kontaktperson
Johanna Tobisson
johanna.tobisson@​fojab.se
+46 724 - 02 26 35

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt
Johanna Tobisson
Arkitekt SAR/MSA, Ateljéchef

Handläggande arkitekt
Anna Hjort
Arkitekt SAR/MSA

Handläggande arkitekt
Maria Jönsson
Byggnadsingenjör, Vice ateljéchef

Emelie Jeppsson
Arkitekt SAR/MSA

Stina Yderland
Byggnadsingenjör

Malin Ingemarsdotter Jönsson
Landskapsarkitekt LAR/MSA

Sakkunnig inom tillgänglighet
Maria Listrup
Arkitekt SAR/MSA

BAS-P, beskrivning
Lars Nilsson
Arkitekt

BIM-samordning
Mårten Fridberg
Byggnadsingenjör, BIM-ansvarig