Helsingborgs Lasarett

Helsingborgs Lasarett

Helsingborgs Lasarett

FOJAB och BSK Arkitekter har tillsammans ansvaret för den stora omvandlingen av Helsingborgs Lasaretts huvudbyggnad. Med start 2014 och dryga 10 år framåt sker en total ombyggnad till ett beräknat värde av 4,5 miljarder.

Uppdragets första etapp omfattade projektering av program-, system-, och bygghandling för de cirka 12 000 m² som utgör östra flygeln i lasarettets karaktäristiska korsformade byggnad.

Vidare har den norra flygeln byggts om med tre generella vårdavdelningar, BB/gynekologiavdelning och barnavdelning fördelade på fem våningsplan.

I och med ombyggnaderna ska lasarettet kunna möta framtidens krav på moderna vårdavdelningar och behandlingsmetoder. Ombyggnaden innebär också att alla tekniska system byts ut och att all interiör rivs ut förutom pelare, trappor och hissar. En viktig utgångspunkt – utöver funktionaliteten – har varit att skapa generösa utblickar och rikligt med dagsljus, som ger personalen och patienterna direktkontakt med utemiljön och möjlighet att följa dygnets rytm och årstidernas växlingar.

Med en samtidigt pågående verksamhet ställs höga krav på god logistik och välfungerande flöden genom hela processen och blir således en utmaning för alla inblandade parter.

Fakta

Projektnamn
Helsingborgs Lasarett

Beställare
Regionservice

Plats
Helsingborg

Omfattning
12 000 m²

Status
Pågående

Kontaktperson
Privat: Anna Hjort
anna.hjort@​fojab.se
+46 702 - 91 33 60

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt
Privat: Anna Hjort
Arkitekt SAR/MSA

Handläggande ingenjör
Maria Jönsson
Byggnadsingenjör, Vice ateljéchef

Handläggande arkitekt
Sofia Björkman
Arkitekt SAR/MSA

BAS-P, beskrivning
Lars Nilsson
Arkitekt SAR/MSA, Projekteringsledare

BIM-ansvarig
Mårten Fridberg
Byggnadsingenjör, BIM-ansvarig

Maria Listrup
Arkitekt SAR/MSA