Helsingborgs Lasarett

Helsingborgs Lasarett

Helsingborgs Lasarett

FOJAB och BSK Arkitekter har tillsammans ansvarat för den stora omvandlingen av Helsingborgs Lasaretts huvudbyggnad. Mellan 2014 och 2024 har en total ombyggnad gjorts till ett beräknat värde av 4,5 miljarder.

Uppdragets första etapp omfattade projektering av program-, system-, och bygghandling för de cirka 12 000 m² som utgör östra flygeln i lasarettets karaktäristiska korsformade byggnad.

Vidare har den norra flygeln byggts om med tre generella vårdavdelningar, BB/gynekologiavdelning och barnavdelning fördelade på fem våningsplan.

I april 2024 stod psykiatriavdelningen klar.

Med ombyggnaderna kan lasarettet möta framtidens krav på moderna vårdavdelningar och behandlingsmetoder. Ombyggnaden innebär också att alla tekniska system har bytts ut och att all interiör ersatts förutom pelare, trappor och hissar. En viktig utgångspunkt – utöver funktionaliteten – har varit att skapa generösa utblickar och rikligt med dagsljus, som ger personalen och patienterna direktkontakt med utemiljön och möjlighet att följa dygnets rytm och årstidernas växlingar.

En samtidigt pågående verksamhet har ställt höga krav på god logistik och välfungerande flöden genom hela processen.

Fakta

Projektnamn
Helsingborgs Lasarett

Beställare
Regionservice

Plats
Helsingborg

Omfattning
12 000 m²

Status
Färdigställt 2024

Kontaktperson
Anna Hjort
anna.hjort@​fojab.se
+46 702 - 91 33 60

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt
Anna Hjort
Arkitekt SAR/MSA

Handläggande ingenjör
Maria Jönsson
Byggnadsingenjör, Vice ateljéchef

Handläggande arkitekt
Sofia Björkman
Arkitekt SAR/MSA

BAS-P, beskrivning
Lars Nilsson
Arkitekt

BIM-ansvarig
Mårten Fridberg
Byggnadsingenjör, BIM-ansvarig

Maria Listrup
Arkitekt SAR/MSA