Vårdboenden i Helsingborg

Vårdboenden i Helsingborg

Vårdboenden i Helsingborg

Behovet av vårdboenden anpassade för människor med demenssjukdomar ökar i samhället. Vi omvandlar vårdplatser som ursprungligen byggts med somatiska besvär i åtanke, till mer demensvänliga platser. Vårt mål är att den fysiska miljön ska skapa förutsättningar för en ökad livskvalitet. 

Helsingborgs stad jobbar aktivt och innovativt för en demensvänlig miljö för stadens invånare både i den offentliga stadsmiljön och på stadens vårdboenden. FOJAB har fått i uppdrag att göra om somatiska platser på en stor del av stadens vårdboenden så att de passar bättre för boende med demenssjukdomar, i takt med att behoven av sådana platser ökat. Vi jobbar både med inomhus- och utomhusmiljön och samspelet däremellan.

På vårdboendena handlar vårt arbete om att skapa en fysisk miljö som kan stödja och underlätta orientering, självständighet och välbefinnande. Vi säkerställer en trygg och stimulerande miljö där man lätt känner igen sig, så att hyresgästerna känner frihet att röra sig både inomhus och ut i trädgården.

I trädgårdarna arbetar vi med att skapa lättillgänglig orienterbarhet och med element som stärker och stimulerar sinnena utifrån konceptet sinnenas trädgård. Det gör vi med växter som doftar och blommar hela sommaren, frukt och bär som går att smaka på och polande vatten som man kan lyssna till.

Inomhus använder vi färg och ljus för att guida till rätt plats vi rätt tillfälle. Vi skapar en lugn omgivning utan överstimulans och undviker missledande speglingar och mönster som kan upplevas skrämmande och missuppfattas av människor med kognitiv svikt.

Vi jobbar utifrån begreppet personcentrerad miljö som fokuserar på människors möjligheter, på att undanröja hinder, öka livskvaliteten, värna integriteten och understödja självständighet. Vi utgår från frågan ”vad är ditt behov?” och ledord som trygghet, hemlikhet, minnesstimulans, igenkänning och frihetskänsla.

Fakta

Projektnamn
Vårdboenden i Helsingborg

Beställare
Helsingborg Stad

Plats
Helsingborg

Omfattning
Ombyggnad av sex stycken vårdboenden

Status
Pågående

Kontaktperson
Rebecca Saaby Mehlum
rebecca.saaby@​fojab.se
+46 706 - 81 58 30

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt
Rebecca Saaby Mehlum
Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Helsingborg

Uppdragsansvarig landskapsarkitekt
Caroline Hertzman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Vice ateljéchef

Emelie Landström
Arkitekt

Ylva Petersson
Landskapsarkitekt