Triangeln

Triangeln

Triangeln

Från stor markparkering och ödslig baksida till kollektivtrafikhub med myllrande stadsliv i kulturhistorisk omgivning. FOJAB har uppfört ett helt nytt stadskvarter i centrala Malmö med 190 lägenheter, 200 arbetsplatser och kommersiella verksamheter i bottenvåningarna.

I gatunivå ligger en butiksgalleria i två våningar, sammankopplat med det befintliga köpcentrumet. Ytterligare fem våningar mot de omgivande gatorna utgörs av bostäder och kontor. Ur denna byggnad reser sig ett bostadshus i 19 våningar. I kvarterets inre finns ytterligare bostäder och grönskande trädgårdar i olika nivåer medan bilparkerna ligger i två plan under mark.

I Triangelgallerian skapade FOJAB ett torg för att förhöja miljön för de många pendlare som rör sig i trafiken, men också för att ge en harmonisk plats för avkoppling i en småskalig, tät och intensiv miljö. För att skapa variation och förstärka stadskänslan nås butikerna genom tre portaler i vindlande gångar i gatuplan. Torget som ligger i mitten och öppnar sig genom båda våningar bildas av lekfullt utplacerade butiksboxar.

Kontoret ligger i fyra plan placerat ovanpå gallerian, två till fem trappor upp. Huvudentrén är placerad på Rådmansgatan. Uteplatser i form av takterrasser finns både i anslutning till kontorets nedersta plan och högst upp på den indragna takvåningen. Möjlighet till skyddad cykelparkering finns på en upphöjd gård mellan nya och gamla Triangeln. Kontorets hyresgäster har en fin utsikt över S:t Johannesplan och även visuell kontakt med den grönskande innergården.

Högst uppe kröns både gathus och höghus av partier med gyllene mässingsplåt. Gårdsmiljöerna är uppbyggda på taket till gallerian, på tre olika nivåer med ett stort utbud av vistelseplatser och upplevelser. Växtmaterialets karaktär och sammansättning ger grönska och skönhet under stora delar av året och tydliggör årstidernas växlingar. Här finns avskärmade platser i skuggan av pergolans klängväxter som erbjuder sittmöjligheter via integrerade bänkar och särskilda lekytor för barn. Det finns även rymliga gräsytor och flera trädäck som erbjuder plats åt större sällskap.

Fakta

Projektnamn
Triangeln

Beställare
NCC

Plats
Malmö

Omfattning
43 000 m² BTA ovan mark + 20 000 m² BTA garage. 190 bostadslägenheter. Kontor: 5700 m² BTA, 200 arbetsplatser

Status
Färdigställt 2013

Kontaktperson
Sune Nilsson
sune.nilsson@​fojab.se
+46 705 - 12 42 28

Projektgrupp

Sune Nilsson
Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare

Pontus Tebäck
Arkitekt MSA

Bosse Johansson
Arkitekt SAR/MSA

Caroline Hertzman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Vice ateljéchef

Helena Bülow-Hübe
Miljö- och energichef, tekn. dr

Kerstin Sigbo
Arkitekt SAR/MSA

Lars Aage Nilsson
Arkitekt SAR/MSA

Marco Pusterla
Arkitekt SAR/MSA

Mattias Hedberg Ek
Arkitekt SAR/MSA, Uppdragschef

Mattias Örnbring
Arkitekt SAR/MSA

Mårten Fridberg
Byggnadsingenjör, BIM-ansvarig

Nevena Krilic
Arkitekt

Ola Lidén
Landskapsarkitekt LAR/MSA

Oliver Gras
Arkitekt SAR/MSA, DPLG

Per Aage Nilsson
Arkitekt SAR/MSA

Sara Ericsson
Arkitekt SAR/MSA

Sara Schlyter
Landskapsarkitekt LAR/MSA

Sofia Björkman
Arkitekt SAR/MSA

Thérese Magnusson
Landskapsarkitekt LAR/MSA

Ulf Kadefors (1953-2012)
Arkitekt SAR/MSA

Ville Hising
Grafisk formgivare, Webbansvarig

Viveca Rosencrantz
Arkitekt SAR/MSA

Felix Gerlach
Fotograf