Norrgavel Stockholm

Norrgavel Stockholm

Norrgavel Stockholm

Med kulturmiljön som klangbotten har vi, i nära samarbete med Norrgavel, optimerat flöden, stramat åt materialpaletten och skapat en ny butiksupplevelse. Exteriört har uttrycket återgått till ursprungsidéerna och fasadutsmyckningar renoverats.

Byggnaden från 1911 på Birger Jarlsgatan i Stockholm är ritad av arkitekten Carl Bergsten, som också står bakom Liljevalchs konsthall. Formspråket är tungt nationalromantiskt men samtidigt med en viss lekfullhet och med flera okonventionella grepp. Byggnaden bedöms vara särskilt värdefull och bevaransvärd.

Huset byggdes som en teater men med baktanken att det skulle kunna omvandlas till ett varuhus. Det dröjde emellertid. 1938 blev huset biograf och 1985 flyttade rockklubben Gino in. Under några år på 1990-talet huserade ett kontor här innan Norrgavel övertog lokalerna för tjugofem år sedan. Åtskilliga förändringar har gjorts både interiört och exteriört under årens lopp, men det är det först nu som byggnaden på riktigt anpassas för butiksverksamhet.

Interiört har ytor frigjorts och tillgängligheten blivit bättre samtidigt som linjerna blivit renare. En ny bjälklagsöppning i lokalens atrium och en tidigare utomhustrappa har nu blivit en del av butiksvarvet. Lokalen känns samtida och modern men i samklang med Carl Bergstens intentioner.

Exteriört har byggnaden i samråd med byggnadsantikvarie fått tillbaka sin ursprungliga gestaltning i material och färgsättning. Fasadens stora fönster har återställts, entrén har flyttats och utsmyckningar har restaurerats.

Fakta

Projektnamn
Norrgavel Stockholm

Beställare
Humlegården Fastigheter AB och Norrgavel AB

Plats
Stockholm

Omfattning
1000 m²

Status
Färdigställt 2023

Kontaktperson
Ylva Åborg
ylva.aborg@​fojab.se
+46 707 - 95 08 80

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt
Ylva Åborg
Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Stockholm

Handläggande arkitekt
Robin Larsson
Arkitekt SAR/MSA

Fotograf
Åke E:son Lindman