Bagartorpsskolan

Bagartorpsskolan

Bagartorpsskolan

Bagartorpsskolan i Solna är en högstadieskola med 360 elever. FOJAB har haft i uppdrag att i en process tillsammans med elever från skolan och i nära samarbete med Hemsö omvandla skolgården från en tom asfaltsyta där det inte fanns något att göra, till en inkluderande skolgård med något att göra för alla. Här finns nu grönska, ett välkomnande utomhusvardagsrum, en aktivitetsslinga, en vågformad bänk, bollplaner med lekfull utformning, pingisbord och mysiga sittplatser runt träd.

Raoul Wallenbergskolan, som driver skolan, har ett särskilt fokus på hälsa, rörelse och demokrati och det föll sig därför naturligt att utgå från FOJABs Equalizer-metod – en metod för att driva inkluderande processer i samverkan med brukare och att gestalta miljöer som lockar fler till rörelse.

Projektet inleddes med en dialog med elever från elevrådet där vi gemensamt analyserade skolgården. Tillsammans övade vi oss på att se den ur olika perspektiv för att förstå hur utformningen av skolgården kan hjälpa till att stödja olika personer i olika situationer. Vad är viktigt om man är ensam, om man inte känner för att gå ut, om alla kompisar vill göra olika saker och så vidare? Med detta som utgångspunkt byggde eleverna modeller som i flera steg omvandlades till skisser av oss arkitekter.

Skolgården är uppbyggd av olika rum. En aktivitetsdel som är lekfull men inte barnslig och som funkar både när man är själv och med andra. Ett vardagsrum med mysig innomhuskänsla och som hjälper till att ta första steget ut. En arena med bollspel som är utformad för att uppmuntra till alternativa spelsätt och där man kan kliva in stegvis. En samlingsplats som utgör en välkomnande mittpunkt där man kan välja om man vill ha överblick, synas eller vara ifred. En trädgårdsdel som är en plats att dra sig undan till för lugn och ro. Och entréen där man ska känna sig välkommen och sedd när man kommer till skolan på morgonen.

Fakta

Projektnamn
Bagartorpsskolan

Beställare
Hemsö

Plats
Solna

Uppdrag
Dialog, skiss, projektering

Status
Färdigställt 2023

Kontaktperson
Emma Pihl
emma.pihl@​fojab.se
+46 701 - 66 92 25

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt
Emma Pihl
Planeringsarkitekt FPR/MSA

Åsa Samuelsson
Arkitekt SAR/MSA, Ansvarig FOJABlab

Sofia Fors
Landskapsarkitekt MSA

Johanna Andersson
Landskapsarkitekt LAR/MSA