Kunskaps- och Kulturcentrum Argus

Kunskaps- och Kulturcentrum Argus

Kunskaps- och Kulturcentrum Argus

Falkenbergs nya kunskaps- och kulturcentrum är strategiskt placerat mitt emellan Stortorget och den nya Stadsparken och skapar en naturlig mötesplats. Tillsammans med Folkets Hus och Stadsteatern bildar Kunskaps- och Kulturcentrum ett starkt kulturkluster som kopplar samman den befintliga stadskärnan med staden norrut. Närområdets attraktivitet ökar och byggnaden blir startskottet för den fortsatta utvecklingen av kvarteret Krispeln.

Byggnaden har en stark karaktär och tydlig profil som tar tillvara kvalitéerna hos den befintliga bebyggelsen och tillför staden en ny och inspirerande dimension. Det är en symbolbyggnad som bidrar till stadens mångfald och den sociala hållbarheten.

Falkenbergs Kunskaps- och Kulturcentrum består av flera sammanhängande volymer. Mot staden och Stortorget är skalan lägre och bjuder in både Folkets Hus och omgivande bebyggelse. Mot stadsparken är uttrycket mer storslaget. Fasaderna i ljusgult tegel samspelar med den befintliga fasaden på Folkets Hus. De enskilda volymerna får sin unika karaktär genom att använda olika murningstekniker. Tegelfasaden och glaspartiernas bredd varieras på ett lekfullt sätt så att ett vackert skuggspel skapas under dagen.

Huvudentrén till Kunskaps- och Kulturcentrum och gymnasieskolan samt byggnadens tre viktigaste utblickar markeras med större mässingsomfattade glaspartier. Den första utblicken är caféets stora glasparti mot entréplatsen. Den andra är bibliotekets utblick mot stadsparken och den sista utblicken återfinns högst upp i det gemensamma pausrummet och ger en utsikt mot stadskärnan och Ätrans väg mot havet. De stora glaspartierna i mässing blir byggnadens utropstecken.

I den välkomnande huvudentrén mot Stortorget finns barnbibliotekets skyltfönster, ett café med uteservering och en scen. Innanför entrédörrarna möter en foajé i två plan med reception och infocenter, utställningsytor, aula och mindre ensemblesalar som kan användas för föreläsning och konferens. Direkt innanför foajén sträcker sig biblioteket över två våningar runt en stor och öppen ljusgård. Biblioteket har vita väggar, trägolv, ribbundertak och ett stort glasparti som blir en vacker tavla med årstidernas växlingar.

Kunskaps- och Kulturcentrum är gymnasieskolans gemensamma mötesplats och sammanhållande nav på campus med ett antal befintliga skolhus och goda förutsättningar för expansion.

 

Fakta

Projektnamn
Kunskaps- och Kulturcentrum Argus

Beställare
Falkenbergs kommun

Plats
Falkenberg

Omfattning
Ca 18 700 m²

Status
Pågående

Kontaktperson
Charlotte Kristensson
charlotte.kristensson@​fojab.se
+46 727 - 18 88 44

Projektgrupp

Bahador Mohammadi
Arkitekt SAR/MSA

Camilla Henricson Hjärne
Arkitekt SAR/MSA

Caroline Hjalmarsson
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Vice ateljéchef

Charlotte Kristensson
Arkitekt SAR/MSA

Edvin Bylander
Arkitekt SAR/MSA

Helena Bülow-Hübe
Miljö- och energichef, tekn. dr

Henrik Laurino
Arkitekt SAR/MSA

Jefta van Bellen
Arkitekt SAR/MSA

Jennie Tyrberg
Arkitekt SAR/MSA, Vice ateljéchef

Kjell Adamsson
Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklingschef, vVD

Kristina Kember
Arkitekt SAR/MSA

Lars Nilsson
Arkitekt SAR/MSA, Projekteringsledare

Magdalena Stefanowicz
Arkitekt MSc

Mathias Åström
Arkitekt SAR/MSA

Mikael Pettersson
Arkitekt SAR/MSA

Richard Sjöberg
Arkitekt MSA

Stefan Johansson
Arkitekt MSA, Kreativ ledare

Thomas Lind
Arkitekt SAR/MSA