Kunskaps- och Kulturcentrum Argus

Kunskaps- och Kulturcentrum Argus

Kunskaps- och Kulturcentrum Argus

Falkenbergs nya kunskaps- och kulturcentrum är strategiskt placerat mitt emellan Stortorget och den nya Stadsparken och skapar en naturlig mötesplats. Tillsammans med Folkets Hus och Stadsteatern bildar Kunskaps- och Kulturcentrum ett starkt kulturkluster som kopplar samman den befintliga stadskärnan med staden norrut. Närområdets attraktivitet ökar och byggnaden blir startskottet för den fortsatta utvecklingen av kvarteret Krispeln.

Falkenbergs Kunskaps- och Kulturcentrum består av två byggnader, dels det nybyggda kulturhuset Argus och dels det om- och tillbyggda Falkenbergs gymnasieskola hus 3. Argus har en stark karaktär och tydlig profil som tar tillvara kvalitéerna hos den befintliga bebyggelsen och tillför staden en ny och inspirerande dimension. Det är en symbolbyggnad som bidrar till stadens mångfald och den sociala hållbarheten. Argus kommer också att certifieras för Miljöbyggnad Silver. Gymnasieskolan är en mer lågmäld och tillbakadragen byggnad, men utstrålar ändå elegans med små uttrycksmedel. Mot staden och Stortorget är skalan lägre och bjuder in omgivande stadsbebyggelse.

Mot stadsparken är uttrycket mer storskaligt. Argus fasader i ljusgult tegel samspelar med den befintliga fasaden på Folkets Hus. Gymnasieskolans fasader av vit puts och terrazzo samspelar med både Argus och Falkhallen. Argus består av flera olika volymer och de enskilda volymerna får sin unika karaktär genom att använda olika murningstekniker, som ger ett vackert skuggspel över fasaderna. Gymnasieskolan har en svagt veckad fasad, som är vinklad mot stadens centrum och som tillsammans med större fönster ger bättre inblick och utsikt i byggnadens gemensamhetsutrymmen. Huvudentrén till Argus och byggnadens tre viktigaste utblickar markeras med stora mässingsomfattade fönsterpartier som blir byggnadens utropstecken.

I Argus välkomnande huvudentré mot Stortorget finns barnbibliotekets skyltfönster och ett café med uteservering. Innanför entrédörrarna möter en foajé i två plan med reception och infocenter, utställningsytor, aula och mindre ensemblesalar som kan användas för föreläsningar och föreställningar. Direkt innanför foajén sträcker sig biblioteket över två våningar runt en stor och öppen ljusgård med en stor interntrappa och sittgradäng för föreläsningar, samt en barnavdelning med en sagogrotta. Biblioteket har vita väggar, slipade betonggolv, träundertak och ett stort fönsterparti som blir en vacker tavla med årstidernas växlingar i Stadsparken.

Gymnasieskolan hus 3 är en del av ett campus och inrymmer både de teoretiska gymnasieprogrammen och vuxenutbildningen. Byggnadens två entréer från Holgersgatan respektive Stadsparken leder direkt in till elevcaféet och den tre våningar höga sociala mötesplatsen. På varje våningsplan finns två stora lärmiljöer på var sin sida av den centrala mötesplatsen. En lärmiljö innehåller ett helt gymnasieprogram och är komplett med flera klassrum, grupprum, öppna studieytor runt atrier och lärarrum. Om- och tillbyggnaden innebär att den gamla mörka korridorskolan nu istället blir en ljus, luftig och pedagogisk lärmiljö, samtidigt som elevantalet kan växa. En gångbro förbinder gymnasieskolan med Argus och medger passage in i Stadsparken även när husen är stängda.

Argus är gymnasieskolans gemensamma mötesplats och sammanhållande nav på campus med ett antal befintliga och ombyggda skolhus samt med goda förutsättningar för expansion. Förutom gymnasium och bibliotek kommer Argus även att göra plats för Falkenbergs turistinformation och kulturskola.

Hållbarhet varit ett stort fokus både för bygget och driften av Argus. Energin till den stora fastigheten ska till 99,6 procent levereras från förnybara energikällor. Det innefattar bland annat stora ytor av solcellspaneler som är installerade på byggnadens tak. I övrigt är de olika taken på byggnaden täckta av sedum, som består av en matta med tjockbladiga växter. Sedumtaket hjälper bland annat till att binda regnvatten för att minska belastningen på stadens dagvattensystem.Växterna hjälper även till att rena luften i området och skapar perfekta miljöer där bin och andra viktiga pollinerare får bra förutsättningar att leva.

Utmärkelse:
Sveriges Arkitekter Hallands Pris 2020

Fakta

Projektnamn
Kunskaps- och Kulturcentrum Argus

Beställare
Falkenbergs kommun

Plats
Falkenberg

Omfattning
Ca 18 700 m²

Status
Färdigställt, 2020

Kontaktperson
Charlotte Kristensson
charlotte.kristensson@​fojab.se
+46 727 - 18 88 44

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt
Kjell Adamsson
Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklingschef, vVD

Ansvarig arkitekt Kunskapsmiljöer
Charlotte Kristensson
Arkitekt SAR/MSA

Gestaltningsansvarig arkitekt
Stefan Johansson
Arkitekt MSA, Kreativ ledare

Ansvarig arkitekt konceptutveckling
Mikael Pettersson
Arkitekt SAR/MSA

Projekteringsansvarig arkitekt
Henrik Laurino
Arkitekt SAR/MSA

Ansvarig landskapsarkitekt
Caroline Hertzman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Vice ateljéchef

Bahador Mohammadi
Arkitekt SAR/MSA

Camilla Loguin Hjärne
Arkitekt SAR/MSA

Helena Bülow-Hübe
Miljö- och energichef, tekn. dr

Kristina Kember
Arkitekt SAR/MSA

Lars Nilsson
Arkitekt

Magdalena Stefanowicz
Arkitekt MSc, Miljö- och energingenjör

Mathias Åström
Arkitekt SAR/MSA

Felix Gerlach
Fotograf

Werner Nystrand
Fotograf