Teaterparken

Teaterparken

Teaterparken

Teaterparken är en centralt belägen park i Landskrona med historiska anor från tiden då platsen var en del av försvarsanläggningen runt slottet. FOJABs uppdrag handlade om att ta ett helhetsgrepp om parken – att modernisera den och göra den mer attraktiv.

Parken har delvis upprustats genom åren. Här finns en populär lekplats och i samband med stadens 500-års-jubileum byggdes en scen rakt söder om teaterbyggnaden. Trots detta har parken varit relativt lite utnyttjad. Platsen är också en lågpunkt i staden och har därför översvämmats vid skyfall.

FOJAB utförde allt från tidig skiss och idéarbete fram till färdig systemhandling. Parken har fått en tydligare struktur med nyriktade gångbanor och mer generösa platsbildningar. Hänsyn har tagits till parkens status som fornminne men även till kravet på mer varierade planteringar för att gynna pollineringen. Parken har delats in i fem olika delar med olika karaktärer: Bouleplatsen vid teatern, Gröningen, Hortikulturella hörnan, Djungeln och Den Sekundära Entrén.

Bouleplatsen och Gröningen tillhör den öppna delen av parken. Fria grusytor runt Teaterbyggnaden medger liv och rörelse i alla ledder. Uteserveringen kan nyttja dem för boulespelande gäster men även andra aktiviteter kan ta plats. Klassiska gradänger leder ner till den stora Gröningen. Fina sittplatser rakt i söderläge skapas i de förlängda trappstegen.

Även på Gröningen prioriteras frihet och rymd. Platsen kan fungera för ett publikevenemang eller annat event. En annan viktig funktion är dagvattenhanteringen. Platsen ligger djupt och har kapacitet att fördröja vatten vid stora skyfall på ett mer raffinerat sätt.

Söder om Gröningen ligger Hortikulturella Hörnan. Här skapas finplanteringar runt befintlig fontän på klassiskt maner. Platsen blir en magnet som lockar in folk till parken i dess sydvästra hörna. I Djungeln planteras träd och ett rikt markskikt för att öka den biologiska mångfalden. Träspångar räddar det varierade markskiktet från att bli nedtrampat.

Den Sekundära Entrén är en uppgraderad ingång i parken, som i framtiden kommer att nyttjas mer när ett nytt kvarter växer fram strax norr om parken.

Hedersomnämnande för gestaltningen av Teaterparken

Fakta

Projektnamn
Teaterparken

Beställare
Landskrona Stad

Plats
Landskrona

Omfattning
17 000 m²

Status
Färdigställt, 2022

Kontaktperson
Malin Ingemarsdotter Jönsson
malin.ingemarsdotter@​fojab.se
+46 733 - 23 26 25

Projektgrupp

Malin Ingemarsdotter Jönsson
Landskapsarkitekt LAR/MSA

Kalle Grunning
Landskapsarkitekt

Ylva Petersson
Landskapsarkitekt

Johanna Andersson
Landskapsarkitekt LAR/MSA

Arne Mattsson
Trädspecialist

Werner Nystrand
Fotograf