Barkarbystaden, kvarter 3

Barkarbystaden, kvarter 3

Barkarbystaden, kvarter 3

I hjärtat av Barkarbystaden uppförs ett formstarkt stadskvarter med inspiration från pampiga storstadsmiljöer och från de kvarlämnade resterna av flygverksamheten som funnits på platsen.

Barkarbystaden växer fram som en ny regional stadskärna i huvudstadsområdet. Kvarter 3 ligger precis vid den nya tunnelbanestationen och bildar front mot det centrala Sveatorget. Kvarteret är uppdelat på elva trapphus med publika lokaler i bottenplan. Lägenheterna är effektivt planerade med möblerbarhet, utblickar och stora balkonger som ledord.

Gestaltningskonceptet bygger på tre olika karaktärer som tillsammans skapar en variationsrik men sammanhållen helhet. Gemensamt för hela kvarteret är en vertikal delning trapphusvis och en horisontell delning i form av sockel, kropp och krön. Kvarteret varierar i höjd och manifesteras med tre ”torn” som understryker de två rundade hörnen respektive det centrala läget vid torget.

Mot torget och huvudgatan får byggnaden en storstadskaraktär med tydlig struktur och relief. Representativa fasader och indragna balkonger ger en behaglig rytm som bidrar till stadens liv och rörelse. I den höga sockelvåningen finns butikslokaler och kring bostadsentréerna märks influenserna från Barkarby flygfält i form av hangarformade valv. Formen återkommer i krönet, men valven är då upp-och-ner-vända.

Kvarterets andra halva har småstadens karaktär med klassiska fasader i mustiga färger. Här är detaljeringen enklare med varierad grovlek på putsen samt bearbetning i sockelvåning, kring entréer, fönster och krön.

FOJABs förslag valdes ut efter parallella uppdrag.

Fakta

Projektnamn
Barkarbystaden, kvarter 3

Beställare
Wallenstam

Plats
Stockholm

Omfattning
24 500 m² BTA

Status
Pågående

Kontaktperson
Jens Larsson
jens.larsson@​fojab.se
+46 761 - 65 61 63

Projektgrupp

Anna Thorell
Arkitekt SAR/MSA

Jens Larsson
Arkitekt SAR/MSA, Marknadsområdeschef Stockholm

Sara Sandkvist Gustafsson
Arkitekt MSA

Sergey Fedatsenka
Arkitekt

Sergio Barba
Arkitekt SAR/MSA

Sofia Carlberg
Arkitekt