Studenternas är Årets idrottsarena

Nya Studenternas som invigdes 2021 har snabbt blivit en omtyckt mötesplats för Uppsalaborna. Nu får den FOJAB-ritade fotbollsstadion priset Årets idrottsarena 2023.

Arenan är en del i utvecklingen av Södra Åstråket längs Fyrisån i centrala Uppsala. FOJAB har bistått det kommunala bolaget Sportfastigheter i arbetet med att skapa ett mer välbesökt och tryggare arenaområde samtidigt som arenan får tillgång till mer service – en aktiv och attraktiv mötesplats som aldrig stänger.

Utöver fotbollsarenan har FOJAB ritat nya delar av bandyarenan och två nya torg. Här finns också kafé och restaurang, gym, butiker, hälsovård, konferensverksamhet och kontorslokaler. Grönskan och parkstråket har förstärkts och platserna mellan byggnaderna gestaltats för olika aktiviteter.

Studenternas har plats för upp till 10 500 åskådare vid allsvenska matcher. Arenarummet med sina läktare i limträ är tätt och omslutande, så att publiken upplever närheten till plan och får en stark fotbollsupplevelse.

FOJAB har lång erfarenhet av att rita såväl idrottshallar för skol- och fritidsidrott som storskaliga sportarenor  med hög komplexitet av publikflöden, matlogistik, säkerhet och teknik. Ett exempel på det senare är Malmö FF:s hemmaarena Eleda stadion.

– Hallar, arenor och utemiljöer för fysisk aktivitet är viktiga nav i staden med stor potential att bidra till stadslivet både till vardags och vid evenemang. Vi är så glada för priset och att Uppsalaborna uppskattar sin hemmaarena. Då har vi lyckats, säger Daniel Nord, vd på FOJAB.

Priset Årets idrottsarena delas ut av Sport & Affärer. Juryns motivering för 2023 års pristagare lyder:

”Intresset är större än någonsin för Sirius fotboll vilket till stor del tillskrivs den nya arenan, Nya Studenternas. Arenan som stod klar under pandemin 2020 och invigdes året senare, har snabbt blivit en viktig mötesplats för Uppsalaborna. Publiksnittet slogs återigen den gångna säsongen och landade på över 6 000 åskådare per match med ökande biljettintäkter för klubben. Att läktare är byggda i limträ istället för i betong är hållbart både ekonomiskt och miljömässigt, samtidigt som det skapar en välkomnande atmosfär för publiken.”