Sankt Mikael 16

Sankt Mikael 16

Sankt Mikael 16

Ett nytt flerbostadshus har lagts till Lunds tusenåriga stadsväv mitt i ett av de äldsta kvarteren, Sankt Mikael. Den nya byggnaden ansluter väl till jugendhuset från förra sekelskiftet på ena sidan och till tvåvåningshuset från 1860-talet på den andra, samtidigt som det nya huset har sin alldeles egna karaktär.

I kvarteret Sankt Mikael låg på medeltiden ett av Skandinaviens första dominikanerkloster. Genom århundradena och fram till 1950-talet har det funnits andra byggnader på platsen. Då revs det sista huset och ytan blev parkeringsplats. På andra sidan gatan ligger Kulturens museiområde med en vacker stenmur och tre höga träd mot gatan.

Historiken, den unika stadsmiljön och det centrala läget har inneburit högt ställda krav från kommun, myndigheter, organisationer och allmänhet rörande arkitektonisk utformning, detalj- och materialkvaliteter och anpassning till omgivningen.

Möter grannhusens volymer
Det nya huset på Stora Algatan 6 är 2440 m² BTA stort ovan jord, fördelat på sex våningsplan, och har 610 m² BTA källare och parkering under mark, fördelat på två våningsplan.

Byggnaden ansluter längs Stora Algatan på ena sidan i höjd till jugendhusets takfot och dess branta taklutning. På andra sidan möter byggnaden tvåvåningsgrannen med en smal byggnadsdel i två plan. Den senare underordnar sig grannbyggnadernas volymer samtidigt som den genom sin materialitet hävdar sig väl.

Husets material- och färgpalett ansluter i mycket till den omgivande bebyggelsen, men genom sin kombination av dessa material har byggnaden fått en alldeles egen karaktär. Fasader är huvudsakligen putsade i ljus slätputs, men har också inslag av krysshamrad granit och sandsten, koppar, samt ek i entrépartierna. Lägg därtill målade träfönster och strama smidesbalkongräcken vars runda hörn mot gatan knyter an till grannhusets mjuka jugendformer. På taken och i deras detaljering finns mer koppar samt mörk, bandtäkt plåt.

Två olika gårdsmiljöer
Projektet innehåller två olika gårdsmiljöer. På bottenvåningen ligger den större gården som rymmer gemensamma ytor för husets boende och uteplatser till tre av lägenheterna. Gården har ett bra solläge och innehåller – inspirerat av klosterhistoriken – i hög grad olika sorters kryddväxter.

Den mindre gården ligger en våning upp i mötet mellan jugendhuset och den nya byggnaden. Denna gård fungerar som ljusgård, men också som en lugn och grön oas att vila blicken på från fönstren i de fyra omgivande fasaderna. Marken täcks med skuggväxter planterade kring en korsformad gångyta – återigen med inspiration av platsens historia.

Ljusa bostäder
Bostäderna präglas av ljus och utsikt. Redan några våningar upp bjuds man på vida utblickar över Lunds taklandskap och de omgivande slätterna. Av husets totalt 19 lägenheter är 14 stora lägenheter med tre till sex rum och kök på 100–137 m². Tre av de största lägenheterna ligger högst uppe under taket med bitvis extra höga rumsvolymer. En av dessa lägenheter är därtill i två plan och har på övre planet en stor takterrass med milsvid utsikt.

Resterande fem lägenheter är yteffektiva en- och tvårumslägenheter på 32–40 m². Alla byggnadens lägenheter utom den enda enrumslägenheten har minst en egen balkong eller uteplats.

Parkering under jord
Att bilparkeringen var en utmaning i projektet stod tidigt klart. Lösningen blev en bilhiss kombinerad med ett halvautomatiskt parkeringssystem som staplar bilarna i upp till tre plan under jord. Parkering för ett sextiotal cyklar finns i bottenvåningens inre och nås via ramp från gatan.

Utmärkelse
Lunds stadsbyggnadspris 2023

Fakta

Projektnamn
Sankt Mikael 16

Beställare
RO Properties och Hexiron

Plats
Lund

Omfattning
Ca 3000 m²

Status
Färdigställt, 2021

Kontaktperson
Pontus Tebäck
pontus.teback@​fojab.se
+46 705 - 08 35 99

Projektgrupp

Pontus Tebäck
Arkitekt MSA

Katrin Johansson
Arkitekt MSA

Lisa Mannheimer
Arkitekt SIR/MSA

Oskar Svahn
Arkitekt

Markus Linderoth
Fotograf