Kronprinsen

Kronprinsen

Kronprinsen

Kronprinsens höghus är den första färdigställda delen i en ombyggnation av hela stadskvarteret. Innergården ska återtas som rekreationsområde för de boende och få en uppgradering i växtlighet, belysning samt sociala ytor för alla åldrar, från förskolebarn till pensionärer. Kronprinsen omfattar drygt 750 lägenheter från ett till sex rum och kök. Variationen i lägenhetsstorlek ger goda förutsättningar för en blandning av olika boendekonstellationer.

Kronprinsen från 1964 är ett av Malmös högsta hus och viktigaste landmärken. Byggnadens karakteristiska fasad har få motsvarigheter när det gäller samtida arkitektur i Sverige. Den består av nära två miljoner mosaikplattor i skiftande nyanser med en gradvis övergång från mörkt till ljust. Fönstersättningen utgår från ett nästan kvadratiskt mått förutom i några enstaka fall där de byts mot fönsterband för att bryta det monotona rutnätet i den prefabricerade fasaden.

Inspirationen hämtade byggherre Hugo Åberg från Palazzo Pirelli i Milano, vars fasad av glasmosaik som upplevdes skimrande. FOJAB har nu renoverat den slitna fasaden. Med hjälp av en ny metod har vi kunnat återskapa unika arkitektoniska värden och förlänga byggnadens livslängd så att den kan glädja Malmöborna i ytterligare femtio år.

Utgångspunkten för renoveringen var att behålla byggnadens karaktär, effektivisera mönstersättningen av 1,9 miljoner klinkerplattor och minimera störningarna under byggtiden för hyresgästerna. Tillsammans med samverkansentreprenören NCC och Fasadglas som tillverkade fasadelementen utvecklade FOJAB ett system för att montera en helt ny fasad, inklusive fönster, utanpå den gamla. Först när den nya fasaden var på plats togs de gamla fönstren ner.

Nytt klinker har tagits fram i samarbete med IFÖ, som genom sitt arkiv varit behjälpliga med ursprungsrecept på kulörer, glasering och utförande. I ursprungsfasaden fanns vissa synliga skarvar i mönstersättningen, men på den nya fasaden har klinkerarkens utformning och placering optimerats med hjälp av en specialskriven algoritm och en helt sömlös blå gradient skapats från bas till topp. Smygar, fönsterbleck och fasadkrön är gjorda av strängpressade aluminiumprofiler, som utformas så att språng som annars skapar skuggverkan på fasad minimeras.

De översta våningarna har konverterats till bostäder vilket ställer nya krav kring fönstersättningen. Ytterligare ett fönsterband ovanför det befintliga utgör en horisontell markering på byggnadens avslut uppåt.

En av de viktigaste hållbarhetsuppgifterna som fastighetsägare, byggbransch och staden har framför sig är att ta vara på byggnader från 1950-, 1960- och 1970-talen. Det går inte att förlita sig på nybyggnationer i en snabbt växande stad, det är varken ekonomiskt, socialt eller klimatmässigt hållbart. Med Kronprinsen gick vi på den svåraste utmaningen direkt. Vi visar att det med fördel går att renovera våra gamla byggnader, även om de är slitna och utmaningarna komplexa, och förädla dem för en ny tid.

Kronprinsen har vunnit pris för Årets fasad.

Läs mer om hur vi arbetar med computational design inom FOJABcode.

Fakta

Projektnamn
Kronprinsen

Beställare
Heimstaden, NCC

Plats
Malmö

Omfattning
220.000 kvm, ca 750 lgh, 28 våningar

Kontaktperson
Andreas Jentsch
andreas.jentsch@​fojab.se
+46 706 - 64 05 01

Projektgrupp

Andreas Jentsch
Arkitekt SAR/MSA, Dipl. - Ing., Vice ateljéchef

Adrian Duveholt
Byggnadsingenjör, Digital ledare BIM

Bahador Mohammadi
Arkitekt SAR/MSA

Lars Nilsson
Arkitekt

Maria Listrup
Arkitekt SAR/MSA

Mårten Fridberg
Byggnadsingenjör, BIM-ansvarig

Per Aage Nilsson
Arkitekt SAR/MSA

Thomas Lind
Arkitekt SAR/MSA

Tobias Henriks
Arkitekt SAR/MSA