Gränden

Gränden

Gränden

Offerkällan är ett omtyckt miljonprogramsområde i norra Lund med lägenheter i tvåvåningslängor ritade av Sten Samuelsson. FOJAB har på uppdrag av Lunds kommunala fastighetsbolag, LKF, utvecklat Offerkällan med åtta nya huskroppar som fått namnet Gränden.

Viktigt har varit att ta vara på de fina kvaliteterna i området och samtidigt förbättra det som inte funkar lika bra. Med välavvägd placering, stark form och hög kvalitet i material och detaljering har de nya husen blivit ett lyft för hela området.

På klassiskt sextiotalsmanér sänktes bilvägen genom Offerkällan ner i ett dike. Trafiken hölls separerad från de boende, men det innebar samtidigt att området effektivt delades i två. För att läka samman de båda delarna har sex av de nya husen placerats längs den tidigare nedsänkta vägen. Det som tidigare var ett ödsligt asfaltdike med garageinfarter för bilar har med hjälp av fler och olika slags entréer, fönster och portiker blivit en trygg och trevlig stadsgata för fotgängare och flera olika trafikslag.

Den nya bebyggelsen är högre än den befintliga, men knyter an till de lägre husen genom en tvåvåningsarm i ena änden av gatan. Radhus i bottenplan ger fina mikromiljöer och en ökad variation av boendekvaliteter. Portiker tvärs genom husen skapar nya siktlinjer, ökar genomsiktligheten och öppnar upp området.

Husen är byggda i gedigna genuina material som kommer att åldras vackert och hålla länge. Detaljeringen är genomgående hög, exempelvis med rullskift på kallmurarna som gör att inga plåtavtäckningar behövs. Den höga kvaliteten både syns och känns, det här är hus som tål att gå nära.

Utsågs till Allmännyttans bästa nybyggnadsprojekt 2023

Finalist till CBAs bostadspris 2023

Fakta

Projektnamn
Gränden

Beställare
LKF

Plats
Lund

Omfattning
11.300 m² BTA. Ca 150 lägenheter, 16 servicebostäder samt områdeslokaler

Status
Färdigställt, 2022

Kontaktperson
Joachim Lundquist
joachim.lundquist@​fojab.se
+46 705 - 90 24 18

Projektgrupp

Frida Duveholt
Byggnadsingenjör

Joachim Lundquist
Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Mats Norrlid
Arkitekt SAR/MSA

Niklas Sonestad
Arkitekt MSA/MAA, Vice ateljéchef