Nobelberget vinner Nacka kommuns stadsbyggnadsutmärkelse

Kvarter 8 på Nobelberget, som FOJAB ritat åt Atrium Ljungberg, har röstats fram som vinnare av 2023 års stadsbyggnadsutmärkelse i Nacka.

Stadsbyggnadsutmärkelsen premierar vackra, spännande och intressanta byggnadsverk och platser i Nacka. Kvarter 8 ligger på toppen av Nobelberget och har en framträdande roll i framväxten av en ny stadsdel i Sickla med 500 bostäder och plats för handel och kontor.

Platsen på berget har fått inspirera gestaltningen. Solljus och utblickar har noga studerats för att omgivningens kvaliteter i lägenheter och i den yttre miljön verkligen tas till vara. Nacka kommun lyfter i sin motivering fram hur de gemensamma och privata rummen samverkar i gatumiljön, mönsterverkan i fasadernas skifferplattor och de inbjudande entréerna.

– I år har vi en tydlig vinnare som på ett smakfullt sätt bidrar till att stärka den arkitektoniska mångfalden i Nacka. Fasadernas skifferplattor har monterats på ett sätt som skapar variation och ett fasadspråk som lyfter omgivningen, säger miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Krogh (C).

– Vår vardagsarkitektur är så viktig, att vi omges av kvalitet. Och här har vi jättefina exempel på kvalitativ vardagsarkitektur. Det är intressant med skiffer i olika färger på fasaderna som skapar variation och omsorg, säger Nacka kommuns stadsarkitekt Nina Åman.

– För att ett projekt ska bli riktigt bra krävs alltid en ambitiös beställare och en bra dialog. I Nobelberget kv 8 har vi tillsammans med Atrium Ljungberg workshoppat fram koncept för gestaltning, planlösningar och inredning. Vi vill också lyfta den tydliga vision för hela Nobelberget som Atrium Ljungberg arbetat fram. Det var lätt att gilla den och haka på. Vi är stolta över att ha bidragit med en del av utvecklingen kring Nobelberget och glada för att det blev så bra. Det är också extra kul att det uppskattas av Nackaborna, säger Jens Larsson, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Priset delades ut vid en ceremoni i Nacka kommuns stadshus.