Lunds Nation Landsarkivet

Lunds Nation Landsarkivet

Lunds Nation Landsarkivet

Som generalkonsult har FOJAB ansvarat för byggandet av nya studentbostäder i kvarteret Arkivet i Lund. Projektet innebar en varsam ombyggnad av kulturhistorisk miljö samtidigt som ytterligare en ny huskropp lades till de gamla.

FOJAB ansvarade för hela uppdraget i egenskap av generalkonsult och totalrådgivare, där omfattningen sträckte sig från att arbeta med ändring av gällande lokalplan till projektering, byggledning och överlämnande av färdig byggnad.

Projekteringsarbetet har krävt stort kunnande i både historiska och moderna byggtekniker. De äldsta byggnaderna är från 1903, med en tillbyggnad 1971, som omvandlats till studentbostäder. För att klara av det stora slitaget från studenter ställs också stora krav på att välja robusta material och underhållsekonomiska lösningar.

FOJAB utformade också utomhusytorna kring studentbostäderna, i samklang med den befintliga miljön. Ytorna som riktar sig ut mot omgivande gaturum har bevarats så långt som möjligt medan den inre fruktträdgården fått en ny utformning inspirerad av sitt tidigare utseende.

Principen för arkivets trädgård har varit att förändra så lite som möjligt ut mot Dalbyvägen och Arkivgatan. Befintliga träd och gjutjärnsstaket har bevarats och kompletterats med klippta bokhäckar där det funnits behov av att dölja cykelparkeringar. På samma har så mycket som möjligt av gårdens karaktär och dess grönskande fruktträdgård bevarats.

Innergården fyller en viktig funktion i att samla studentaktiviteterna i de fyra byggnaderna. Den tidigare uteplatsen i nordvästra hörnet har bevarats och i söder har det skapats en ny, upphöjd terrass som ansluter till den samlingslokal i två plan som ligger i hus D. Tvärs över gården har en slingrande gång anlagts, som gör det möjligt att röra sig i det gröna rummet.

Nominering:
Region Skånes Arkitekturpris 2015

Fakta

Projektnamn
Lunds Nation Landsarkivet

Beställare
Lunds Nation Arkivet AB

Plats
Lund

Omfattning
Ombyggnad och nybyggnad, ca 120 studentbostäder

Status
Färdigställt, 2014

Kontaktperson
Mattias Hedberg Ek
mattias.hedberg-ek@​fojab.se
+46 702 - 18 43 32

Projektgrupp

Mattias Hedberg Ek
Arkitekt SAR/MSA, Uppdragschef

Lars Palm
Arkitekt SAR/MSA

Sara Ericsson
Arkitekt SAR/MSA

Helena Brunsson
Arkitekt SAR/MSA

Lars Nilsson
Arkitekt

Annegret Nilsson
Arkitekt SIR/MSA

Caroline Hertzman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Vice ateljéchef

Helena Bülow-Hübe
Miljö- och energichef, tekn. dr

Maria Listrup
Arkitekt SAR/MSA

Paul Eriksson
Arkitekt SAR/MSA

Oliver Gras
Arkitekt SAR/MSA, DPLG

Mats Norrlid
Arkitekt SAR/MSA

Ville Hising
Grafisk formgivare, Webbansvarig

Felix Gerlach
Fotograf