Kv. Handsken

Kv. Handsken

Kv. Handsken

Åt Akademiska hus i Lund har vi skapat ett modernt kontor samtidigt som vi återställt kvaliteter från den ursprungliga handskfabriken från 1919.

Nordströms handskfabrik byggdes år 1919 vid Ole Römers väg 2 i Lund, i kvarteret Handsken. Fabriken hade som mest 260 anställda, med butiker i Lund och andra städer, bland annat i Göteborg. På 1960-talet flyttades verksamheten utomlands och fabriken lades ned. Lokalerna togs över av Statens provningsanstalt och sedan av universitetet. Byggnaden ägs idag av Akademiska hus som också har sitt kontor här.

Flera större tillbyggnader och förändringar är gjorda under årens lopp. Delar av byggnaden är klassad som kulturhistoriskt värdefull. 2020 beslöt Akademiska hus att de ville göra en total ombyggnad för att få mer ändamålsenliga lokaler. Under en större ombyggnad 1992 gjordes en rad förändringar där industrikaraktären togs bort och enighet fanns nu från arkitekt, stadsantikvarie och Akademiska hus att det var av största vikt att framhäva byggnadens historia i både fasad och interiör.

Fönstren har fått tillbaka sin tidsenliga industrikaraktär med stickbågeformad öppning. Bröstningen har sänkts till sin ursprungliga höjd på bottenplan i söder. Det har gjort byggnaden både vackrare för förbipasserande att titta på och mer funktionell för verksamheten. Ljusinsläppet är bättre och den tidigare upplevelsen av att befinna sig i en källare har försvunnit.

Fönsternas karaktär är tidstypiska för sina respektive byggnadsår, där byggnaden från 1919 har tydlig industrikaraktär med spröjs och stickbåge, tillbyggnaden från 1950 har ramfönster och utbyggnaden 1992 har ommålade fönster in mot gården. Tre originalfönster fanns bevarade som har restaurerats och fått tillbaka sin originalgröna färg. Dessa kan tydligt ses från innergården.

Också i den inre gestaltningen har det varit viktigt att synliggöra byggnadens historia och lyfta fram husets industriella karaktär med utgångspunkt i husets ursprungliga kvalitéer. Kulörer och material har en naturnära färgskala som med subtila kontraster tydliggör husets olika byggnadskroppar. Ny och befintlig konst har integrerats i miljön.

Med ombyggnaden har vi skapat bättre flöden i byggnaden och planlösningen har anpassats till Akademiska Hus arbetssätt. Kontoret erbjuder nu olika typer av rumsligheter/arbetsmiljöer som stimulerar till samarbete och kunskapsöverföring, och där man kan välja miljö efter behov och aktivitet.

Akademiska hus har genom hela projektet haft en hög återbruksprofil. Exempelvis har alla invändiga trapphus, glasdörrar och vissa ståldörrar återanvänts. Det öländska kalkstensgolvet har blivit en fin detalj på kontorsvåningsplanet. Befintliga möbler har återanvänts och kompletterats med begagnat som förädlats/bearbetats. Flexibilitet har prioriterats så att det enkelt ska gå att göra ändringar och ommöbleringar allt eftersom verksamhetens behov förändras.

Fakta

Projektnamn
Kv. Handsken

Beställare
Akademiska Hus

Plats
Lund

Omfattning
2500 m²

Status
Färdigställt, 2022

Kontaktperson
Johanna Tobisson
johanna.tobisson@​fojab.se
+46 724 - 02 26 35

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt
Johanna Tobisson
Arkitekt SAR/MSA, Ateljéchef

Handläggande arkitekt
Viveka Nordh Premmert
Byggnadsingenjör

Inredningsarkitekt
Ewa Jeppsson
Arkitekt SIR/MSA

Specialist beskrivning
Lars Nilsson
Arkitekt

Energiberäkning
Helena Bülow-Hübe
Miljö- och energichef, tekn. dr

Dagsljusberäkning

CAD-samordning
Mårten Fridberg
Byggnadsingenjör, BIM-ansvarig