Rådhus Skåne

Rådhus Skåne

Rådhus Skåne

2010 beslutade Kristianstads kommun och Region Skåne att samlokalisera sina centrala administrationer till kvarteret Kristian IV. Samma år erhöll FOJAB uppdraget av Kristianstads kommun att ansvara för programarbete och arkitektonisk utformning av byggnader, landskap och inredningar.

Ambitionen var att i största möjliga omfattning bevara kvarterets yttre i kombination med en radikal omgestaltning av dess inre. I förslaget bevarades kvarterets skala och utseende mot de omgivande gatorna, medan den inre delen byter skepnad. Programkraven omfattade moderna och effektiva kontorslokaler för 700 personer, ett stort antal möteslokaler och styrelserum, en ny sessionssal dimensionerad för 300 personer, foajéer samt en personalmatsal för nästan 300 personer.

Som karaktärsskapande byggmaterial i hela kvarteret, både exteriört och interiört, användes hållbara naturmaterial som sten, trä och koppar. Fasaderna och de invändiga pelarna är beklädda med travertin. Ljus ask förekommer som genomgående träslag på väggar, golv och i nästan all inredning.

Inredningsuppdraget inbegrep, förutom organisation och gestaltning av interiörerna, en omfattande brukarprocess. I denna deltog representanter från alla avdelningar och förvaltningar. Det moderna öppna kontoret ska medge god tillgänglighet, öppenhet och flexibilitet. Samtidigt måste kraven på avskildhet för ostört arbete beaktas.

Huset har miljöcertifierats enligt Miljöbyggnad med betyget Silver.

Utmärkelse:
Årets bygge 2015.

Fakta

Projektnamn
Rådhus Skåne

Beställare
Kristianstads kommun/NCC

Plats
Kristianstad

Omfattning
21 000 m²

Status
Färdigställt, 2014

Kontaktperson
Greger Dahlström
greger.dahlstrom@​fojab.se
+46 706 - 73 42 48

Projektgrupp

Greger Dahlström
Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare

Cecilia Pering
Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare

Ewa Jeppsson
Arkitekt SIR/MSA

Henrik Laurino
Arkitekt SAR/MSA

Kristina Freij
Högskoleingenjör

Lars Nilsson
Arkitekt

Maria Listrup
Arkitekt SAR/MSA

Mikael Pettersson
Arkitekt SAR/MSA

Sara Schlyter
Landskapsarkitekt LAR/MSA

Åsa Swanberg-Lorentzen
Inredningsarkitekt SIR/MSA

Felix Gerlach
Fotograf