Lunds Tingsrätt

Lunds Tingsrätt

Lunds Tingsrätt

FOJAB har ritat en ny byggnad för tingsrätten i Lund. Uppgiften var att gestalta en ny myndighetsbyggnad med målet att skapa Sveriges modernaste domstol. Den nya tingsrätten är nästa steg i centrala Lunds framväxt strax väster om järnvägsspåren.

Aktuell tomt ligger mellan järnvägsspåren och Bjerredsparken, som sträcker sig parallellt i nordsydlig riktning, centralt i Lund. De befintliga byggnadskvarteren norr om platsen öppnar upp sig mot parken. Den nya tingsrätten inordnar sig i den strukturen, och bjuder in parkens ljus och grönska, samtidigt som parken får ett stadigt avslut mot järnvägen. En tingsrätts funktion innebär separerade flöden av människor, och därmed flera olika entréer. Dessa orienteras runt hela byggnaden, vilket skapar liv och rörelse i de omkringliggande stadsrummen. Allmänhetens ytor ligger samlade i ett utsträckt rum i två plan som öppnar sig med stora glasytor mot parken. Exteriörens kopparplåt, glas och natursten samverkar med den inre miljön där träpaneler i ask ger en varm och komfortabel upplevelse.

Mot järnvägen och den gamla innerstaden i öster reser sig huset i sin fulla höjd. Det inordnas i sammanhanget med det nya kommunhuset Kristallen och ger de stadskvaliteter som en offentlig institution i staden ska göra. I söder mot det nya resetorget sänker sig byggnaden ner till två höga våningar, som möter folklivet och samtidigt behåller sin offentliga karaktär. Här finns på taket mot sydväst en terrass för domstolens personal. Mot väster famnar en fyravåningsvolym parkrummet, i ett samspel med det intilliggande kommunhuset Kristallen. Västerfasaden öppnas upp mot det gröna parkrummet med stora glaspartier och byggnadens inre exponeras. Förhållandet mellan glas och täta partier är väl avvägt för att hantera utsikt, dagsljus och de högt ställda miljöambitionerna.

Den nya tingsrätten invigdes i augusti 2018.

Utmärkelser:
1:a pris i gestaltningstävling
Lunds kommuns stadsbyggnadspris 2018
Nominerat till Stenpriset 2018
Nominerat till Årets bygge 2019
Plåtpriset 2019

Publiceringar:
RUM, Feb/19
ArchDaily Mars/19
Tidskriften Arkitektur Mars/19

Fakta

Projektnamn
Lunds Tingsrätt

Beställare
Specialfastigheter

Plats
Lund

Omfattning
12 400 m²

Status
Färdigställt

Kontaktperson
Kjell Adamsson
kjell.adamsson@​fojab.se
+46 708 - 83 80 82

Projektgrupp

Kjell Adamsson
Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklingschef, vVD

Bahador Mohammadi
Arkitekt SAR/MSA

Filip Loguin Hjärne
Arkitekt MSA/MAA

Helena Brunsson
Arkitekt SAR/MSA

Helena Bülow-Hübe
Miljö- och energichef, tekn. dr

Jonas Ruthblad
Arkitekt SAR/MSA, Ateljéchef

Lars Nilsson
Arkitekt

Maria Listrup
Arkitekt SAR/MSA

Mikael Pettersson
Arkitekt SAR/MSA

Rebecca Almström
Byggnadsingenjör

Stefan Johansson
Arkitekt MSA, Kreativ ledare

Caroline Hertzman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Vice ateljéchef

Mikael Pettersson
Fotograf

Felix Gerlach
Fotograf