Stationsnära kommunhus klart för inflytt

Nu är Kävlinge kommunhus klart och redo att ta emot medborgare, tjänstepersoner och politiker. Alla ska känna sig välkomna, det har varit ett motto i arbetet med byggnaden. FOJAB ansvarar för såväl arkitektur som inredning.

Kävlinges nya kommunhus är en viktig pusselbit i utvecklingen av den nya stadsdelen Stationsstaden, och ligger strategiskt precis intill järnvägsstationen. Huset ska vara en inbjudande mötesplats för hela staden och rymmer stadsbibliotek, de flesta förvaltningarna, kommunfullmäktigesal, vigselrum och mötesrum i olika storlekar.

Inspirationen till den exteriöra gestaltningen är hämtad från Kävlinges historia och långa tradition av bruks- och symbolbyggnader.

– Det nya kommunhuset är en robust, stadig fyravåningars tegelvolym med väl genomarbetade detaljer. På långsidorna är fasaden veckad, vilket ger ett intressant skuggspel för förbipasserande samtidigt som dagsljuset når längre in i byggnaden och skapar en behaglig arbetsmiljö, säger ansvarig arkitekt Charlotte Kristensson på FOJAB.

Öppenhet gentemot medborgarna och möjligheter till samverkan mellan olika kommunala funktioner har varit ledord i arbetet med kommunhuset. Läget och tillgängligheten har maxats genom placeringen av de olika verksamheterna och genom flexibel lokalanvändning. På entréplan ligger biblioteket med stora glaspartier som ger fin kontakt med handelsgatan utanför, med fönsternischer stora nog att sitta i. Fullmäktigesalen på tredje våningen har också stora fönster som annonserar huset även mot den andra sidan, mot tågen och det omkringliggande landskapet.

Den stora fullmäktigesalen kan både delas av för mindre nämndsmöten och öppnas upp för ett stort antal deltagare och besökare. På plan tre finns även ett generöst tilltaget lunchrum i anslutning till anpassningsbara arbets- och mötesytor, och på taket en terrass med storslagen utsikt.

Plan ett och två består av arbetsplatser för kommunens anställda. Utgångspunkten har varit att utformningen ska möta ett framtida arbetssätt med effektiva och attraktiva kontorsytor.

Interiört används genomgående en sober materialpalett bestående av sten, trä och textil. Den invändiga färgsättningen är hämtad från naturens kulörer runt Kävlinge – havet, Kävlingeån, det öppna landskapet – och skapar en lugn stämning.

– Ett kommunhus ska fungera över en riktigt lång tid och vi har varit angelägna att använda material som håller och möbler som tål att användas, kläs om och kompletteras, säger Lisa Mannheimer, ansvarig inredningsarkitekt på FOJAB.

Kävlinges nya kommunhus kommer att certifieras med Miljöbyggnad Guld, den högsta miljöcertifieringen.