Arenatorget och Slutspelsparken

Arenatorget och Slutspelsparken

Arenatorget och Slutspelsparken

FOJAB har gestaltat och tagit fram en designmanual för Arenatorget och Slutspelsparken, i anslutning till nya Klostergårdens IP i Lund. Arbetet har även omfattat projektering för park, torg och entréplatser.

Visionen har varit en ungdomlig plats med aktivitetsbaserad utformning och spännande, men samtidigt, robusta ytor. Distinkta gröna kullar förlänger den vall som omger idrottsplatsen och skapar en dramatisk rumslighet genom att bölja upp och ner i vallens förlängning. De gröna kullarna styr rörelsestråk och vyer, vilket stimulerar aktivitet och lek samtidigt som de kan skapa avskildhet och ro.

Utrustning och material hämtar inspiration från de olika aktiviteterna som sker i området. Bland annat finns en kulle utformad som en fotboll och stora hockeypuckar som sittelement samt handbollsmål, gungställningar och cykelställ. Belysningen är inspirerad av arenans strålkastare och markytorna av mönster och linjer i olika former. Gemensam nämnare är den svart-vita grafiken med inslag av rött i utrustningsdetaljer. Sammanlagt skapar dessa element en dynamisk helhet – en idrottsplats som är tillgänglig för alla.

Fakta

Projektnamn
Arenatorget och Slutspelsparken

Beställare
Lunds kommun

Plats
Lund

Omfattning
15 000 m²

Status
Färdigställt, 2016

Kontaktperson
Caroline Hertzman
caroline.hertzman@​fojab.se
+46 725 - 24 95 30

Projektgrupp

Sara Schlyter
Landskapsarkitekt LAR/MSA

Caroline Hertzman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Vice ateljéchef