NCIF – Nationellt Centrum för Idrott & Folkhälsa

NCIF – Nationellt Centrum för Idrott & Folkhälsa

NCIF – Nationellt Centrum för Idrott & Folkhälsa

Tillsammans med idrottsrörelsen vill Hemsö utveckla en ny form av idrottsanläggning i Lund. Ett nationellt centrum för idrott och folkhälsa, NCIF, som ska främja och uppmuntra till rörelse för fler genom hela livet.  NCIF ska innehålla ytor både inom- och utomhus för fysisk träning, utbildning och forskning.

Idag löper Kunskapsstråket i nordostlig riktning från Lund C förbi universitetet, LTH och Science Village och med ESS och MAX som målpunkt. Som pendang till detta etableras nu Aktivitetsstråket söderut, ett stråk med fokus på hälsa, rörelse och rekreation som löper från Bollhuset och Stadsparken, via Högevallsbadet, Arenaområdet och den nya tågstationen och ner till Källbybadet och naturreservatet utmed Höje å.

FOJAB arbetar tillsammans med Hemsö och Lunds kommun för att inom ramen för ett planprogram pröva en etablering av NCIF som en viktig målpunkt i Aktivitetsstråket, tillsammans med Källbybadet och Höjeådalen. Planprogrammet ska redovisa hus NCIF kan utformas och integreras i området med fokus på att bibehålla och stärka befintliga grönytor, odling, idrott och rekreation.  Den nya tågstationen väster om Klostergården och en ny gång- och cykeltunnel under järnvägen kommer att påverka flöden och kommunikationsstråk i området, och öka möjligheterna att skapa en ny mötesplats i Lund.

Fakta

Projektnamn
NCIF – Nationellt Centrum för Idrott & Folkhälsa

Beställare
Hemsö

Plats
Lund

Status
Avslutat

Kontaktperson
Elise Lindahl
elise.lindahl@​fojab.se
+46 761 - 62 61 09

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt
Kjell Adamsson
Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklingschef, vVD

Handläggande arkitekt
Elise Lindahl
Arkitekt SAR/MSA, Hållbarhetsstrateg

Oskar Svahn
Arkitekt

Emma Pihl
Planeringsarkitekt FPR/MSA