Riksby idrottshall

Riksby idrottshall

Riksby idrottshall

Riksby Idrottshall ingår i en större detaljplan för Linta Gårdsväg i Riksby, precis intill Bromma flygplats. Linta Gårdsväg ska utvecklas till en blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser, skola och idrott. FOJAB har på uppdrag av Hemsö drivit detaljplanearbetet för stadsdelens nya idrottshall tätt ihop med Stockholms stad. Riksby idrottshall blir en helt ny plats för idrott och umgänge med huvudfokus på tjejdominerade sporter.

Bottenvåningen rymmer en isbana specialanpassad för konståkning med foajé och läktare för cirka 400 personer, samt sidofunktioner. Bottenvåningen rymmer också två lokaler som antingen kan kopplas till verksamheten eller vara fristående. Ytterligare lokaler kan inrymmas längs huvudgatan.

Översta planet är vigt åt gymnastik, främst truppgymnastik, där det lutande taket ger takhöjder på mellan cirka 2,4 och 14 meter. Planet organiseras så att varje typ av övning får rätt förutsättningar och ytan kan utnyttjas maximalt trots stora skillnader i takhöjd. I mitten av våningsplanet finns ett socialt torg där båda idrotternas utövare kan vistas före och efter träning för läxläsning, måltider etcetera.

Parkering och angöring med cirka 70 bilplatser löses på ett mezzaninplan mellan bottenvåningen och det övre planet.

Närheten till flygplatsen har satt spår i gestaltningen av hallen. Byggnadens totalhöjd följer hinderbegränsningsytan och begränsas till knappt +21 m i den lägsta punkten i nordöstra hörnet och stiger linjärt till dryga +35 m i sydvästra hörnet. Den nordöstra fasaden som annars är parallell med rullbanan veckas för att inte påverka inflygningssystemens radiovågor.

Baksidans veckning skapar en intressant flikighet i mötet med omgivningen och får följa med runt hela byggnaden i bottenvåningen. De övre planen hålls raka, för att anpassa sig till stadsbilden och ge effektivare invändiga ytor. De två längsta gatufasaderna delas in i två genom att ett veck får bli lite djupare och skär upp genom hela byggnaden, ett ”hack”. Dessa markerar entréer på långfasaderna.

Fasaden skapas av ett klimatskal av plåtsandwich-element som kläs med ett träraster, som i sin tur delas in vertikalt och horisontellt för att skapa ordning, variation och rytm. Stora delar av bottenvåningen är uppglasad mot huvudgatan medan volymen som helhet är mer sluten. Ett antal jättefönster skapar utblickar mot stadsdelen samtidigt som de ger viss inblick i byggnaden, fylld av liv och rörelse.

Fakta

Projektnamn
Riksby idrottshall

Beställare
Hemsö

Plats
Stockholm

Omfattning
16 000 m²

Status
Pågående

Kontaktperson
Jens Larsson
jens.larsson@​fojab.se
+46 761 - 65 61 63

Projektgrupp

Jens Larsson
Arkitekt SAR/MSA, Marknadsområdeschef Stockholm

Anna Belfrage
Arkitekt SAR/MSA

Sanna Westin
Arkitekt MSA

Malin Valušková
Arkitekt SAR/MSA, M.Arch