Ett steg närmare ny idrottshall i Bromma

FOJAB hjälper Hemsö att utveckla en ny idrottsanläggning i Bromma med fokus på tjejdominerade sporter. Ambitionen är en isbana för konståkning och en gymnastikarena för truppgymnastik.

Behovet av isbanor är stort i Stockholm och Hemsös ambition är att bygga en ishall för konståkning med foajé och läktare för cirka 400 personer, med en gymnastikarena för truppgymnastik ovanpå.

Idrottsanläggningen planeras bli cirka 16 000 kvadratmeter BTA och kommer att ligga precis intill Bromma flygplats. FOJAB har bistått Hemsö i arbetet i både tidigt skede, detaljplanearbete och gestaltning av byggnaden. Planförslaget har nu gått ut på granskning.

– Vi har arbetat nära Svenska Konståkningsförbundet och Svenska Gymnastikförbundet för att förstå deras villkor. Lika viktigt som att byggnaden ska uppfylla deras idrottsliga krav och önskemål är att den ska vara socialt välfungerande, säger arkitekt Anna Belfrage.

Många av barnen och ungdomarna kommer direkt från skolan, tränar i långa pass och tillbringar mycket tid i idrottshallen. Att underlätta vardagen för dem och deras föräldrar har därför varit ett viktigt fokus. Det ska finnas plats att göra läxor på och äta mellanmål eller värma sin kvällsmat – lite som en fritidsgård. I direkt anslutning till idrottshallen ska också finnas angöringsplatser där föräldrar enkelt och säkert kan hämta upp sina barn efter träningen.

Idrottsanläggningen kommer att ligga precis intill en av landningsbanorna på Bromma flygplats, vilket tydligt har satt sin prägel på gestaltningen. Byggnadens höjd varierar från 11,5 meter på ena sidan till 25,5 meter på den andra – ett resultat av att den inte får hindra flygtrafiken.

– Höjdskillnaderna har vi utnyttjat för verksamheternas olika behov. Gym och omklädningsrum behöver exempelvis inte lika mycket takhöjd som övningssalar med trampetter, säger Anna Belfrage.

Stor vikt har också lagts vid att få den stora byggnaden att passa in i stadens urbana sammanhang. Baksidan får en veckad fasad för att inte störa ut flygledningens radiovågor, och veckningen följer med runt hela byggnaden i bottenplan för att skapa liv i gatunivån. På de två längsta gatufasaderna blir ett av vecken lite djupare och skär upp genom byggnaden, så att den stora volymen bryts upp. Hacken markerar också entréerna.

På ovanvåningen kläs fasaden med ett träraster för variation och rytm. Stora fönster ger utblick och inblick där förbipasserande plötsligt kan få se en gymnast göra en volt inne i hallen. En gymnastikhall ovanpå en ishall innebär speciella förutsättningar i form av stora spännvidder. FOJAB har arbetat ihop med Tyréns för att optimera konstruktionen och minimera mängden stål. Gymnastikvåningen hänger i våningshöga fackverk med hallar inskjutna emellan. Det är en lösning som ger avsevärt tunnare bjälklag och överlåter mycket rumsvolym åt verksamheterna.