FOJAB restaurerar helt kvarter i centrala Helsingborg

Intresset för att bygga nytt i ”gammal stil” ökar bland politiker och beslutsfattare. Kanske är det dags att bredda perspektivet och se vad som kan göras för att faktiskt bevara de äldre byggnader som redan finns? I Helsingborg väljer bostadsrättsföreningen Mariatorget att tillsammans med FOJAB restaurera ett helt kvarter med anor från sent 1700-tal.

I kvarteret som vetter mot en av Helsingborgs centrala gågator syns spår från fem av stadens årsringar: Stadsstrukturen är från medeltiden. En korsvirkeslänga från sent 1700-tal representerar den gamla hantverkarstaden. Det finns putsade tvåvåningshus från tidigt 1800-tal. Industrialiseringen manifesteras av flera pampiga sekelskifteshus i tegel, och 1980-talet av postmoderna bostadshus.

– Den äldre bebyggelsen är en viktig del av vårt kollektiva minne. Den ger oss en länk bakåt i tiden och en stark platsförankring. I en stad som Helsingborg, där många äldre hus revs från 1960-talet och framåt, är det extra betydelsefullt att bevara det som faktiskt finns kvar, säger Karl Johan Kember, arkitekt på FOJAB, ansvarig för området byggnadsvård och expert på kulturhistoriska byggnader.

En ekonomisk vinst
Ett projekt av det här slaget kräver noggrant förarbete och omfattande kompetens kring de olika tidsepokernas byggnadstekniker. Å andra sidan är vinsterna med renovering stora, såväl kulturhistoriskt som hållbarhetsmässigt, och den vanliga föreställningen att det är mest lönsamt att bygga nytt utmanas. De äldre byggnadsmaterialen är valda för att hålla länge. Här finns fönster som suttit i 120 år – jämför med dagens plastfönster som har en beräknad livslängd på cirka 40 år.

Även ur investeringssynpunkt är det en god affär att restaurera tidsenligt – äldre fastigheter som bevarat sin karaktär betingar höga priser. Genom att bibehålla byggnadernas tidstypiska särart och det levande, färgstarka stadsrum de bidrar med i form av butiker, kaféer och restauranger på gatuplan ökar dessutom stadens attraktionskraft för både invånare och besökare.

Tätt samarbete
Restaureringen av Brf Mariatorget kommer påbörjas under våren. Projekteringen har föregåtts av ett tätt samarbete mellan fastighetsägaren, HSB, stadsarkitekten och stadsantikvarien i Helsingborgs stad samt FOJAB.

– Samarbetet har gett projektet en bra förankring i staden redan från början och intresset bland dem som bor och är verksamma i husen är stort. Att få möjlighet att arbeta med ett helt kvarter – och i det här fallet en av stadens mest älskade gågator – är en verklig ynnest. Det blir tydligt vad vi arkitekter faktiskt kan erbjuda när det gäller att bevara och utveckla befintlig bebyggelse, och hur vi kan lyfta fram dess värden och kvaliteter, säger Karl Johan Kember.

Behålla så mycket som möjligt
Projektet började med att FOJAB tog fram ett kulturmiljöunderlag med råd och rekommendationer inför renoveringen. Här beskrivs allt från fastigheternas historia och utveckling till deras nuvarande tekniska status. Målet är att utgå från de aktuella byggnadernas särart och behålla så mycket som möjligt av det gamla materialet. Fönster och fönsterpartier kommer att renoveras, tegeltak ska läggas om, balkongplattor och naturstensocklar ska repareras och kompletteras och allt smide ska ses över. Karaktärsdrag som förvanskats genom åren, till exempel ytterdörrar, takavvattning och plåtarbeten, ersätts med tidstypiska lösningar av hög kvalitet.

Tidsenlig färgpalett
När det gäller restaurering av äldre hus vill man oftast återställa ursprungskulörerna, men i Brf Mariatorget hade all originalputs rivits och färgskrapningen gav bara kunskap om de senaste decenniernas färgsättning.

– Husen kommer att putsas om med kalkbruk och eftersom vi har förmånen att arbeta med hela gatupartiet har vi kunnat välja färger som både passar de enskilda husen och fungerar bra tillsammans. Färgvariationen kommer att bevaras, men istället för dagens starka fasadkulörer kommer vi att arbeta med ljusare toner i bland annat rosa, gult och grågrönt. Snickerierna kommer däremot att målas i starka färger: järnoxidrött, kromoxidgrönt och ockragult, säger Karl Johan Kember.