Residenset Kristianstad

Residenset Kristianstad

Residenset Kristianstad

Mattias Hedberg Ek på FOJAB utsågs 2016 av Statens fastighetsverk som husarkitekt åt Kristianstad residens. Som husarkitekt och generalkonsult ansvarar Mattias för byggnadsminnets underhåll och utveckling. Residenset har under de senaste åren renoverats och anpassats för nya funktioner och hyresgäster. Huvudbyggnadernas fasader har restaurerats och huvudentrén har flyttats.

Residenset i Kristianstad ritades av arkitekt Fredrik Wilhelm Scholander och uppfördes 1857-1860. Vid den tiden var byggnaden residens för landshövdingen samt lokaler för länsstyrelsen. Det byggdes sedan ut med bland annat flera våningar. Residenset är ett statligt byggnadsminne sedan 1935.

Husarkitektens arbete på Residenset i Kristianstad har främst fokuserats på att omställa residensets inre, tillgänglighetsanpassning samt att restaurera huvudbyggnadens fasader. Fokus för projektet har varit att bevara och ta till vara på byggnadens fantastiska kvaliteter, förädla av fastigheten och samtidigt möta kraven på en modern kontorsbyggnad.  Representationsvåningen har omvandlats till kontorslokaler med alla tänkbara funktioner som uppfyller dagens krav, exempelvis när det kommer till ventilation och god akustik.

Arbetet med fasaden har omfattat en komplett omputsning av alla ytor på alla fasader samt utvändig målning av fönster och gjutjärnsdetaljer. Därtill har huvudentrén tillgänglighetsanpassats med en ny lift som diskret har passats in i den äldre gestalten med som i praktiken inneburit att hela huvudentrén flyttats ut från fasad ca 2 meter. I samband med detta har även historiska belysningsarmaturer restaurerats och åter satts i funktionsdugligt skick. Som underkonsult och expert på historiska fasader har Mattias Andreasson upprättat arbetsbeskrivningar för putsade fasader och för entrétrappan har vi samarbetet med Ole Drachmann.

Gamla hus och byggnader kräver duktiga projektörer och tätt samarbete har därför varit helt avgörande. FOJAB har ansvarat för helheten och samordnat de kompetenser som behövs. Till exempel specialister inom brand, VVS, belysning, färgsättning, miljö, plåt och måleri.

Utmärkelse:
Årets Fasad 2020

Fakta

Projektnamn
Residenset Kristianstad

Beställare
Statens fastighetsverk

Plats
Kristianstad

Omfattning
Ombyggnad av huvudbyggnad och renovering av samtliga fasader

Status
Pågående

Kontaktperson
Mattias Hedberg Ek
mattias.hedberg-ek@​fojab.se
+46 702 - 18 43 32

Projektgrupp

Mattias Hedberg Ek
Arkitekt SAR/MSA, Uppdragschef