Attraktiv och omdebatterad citytomt blir nytt nav i Malmö

”Vi ritar Malmös nya huvudentré – mitt i staden!” Så beskriver Pontus Tebäck på FOJAB arkitekter projektet vid Citytunnelns Triangelstation som han och kollegorna griper sig an. Kontoret har fått uppdraget att rita den totalt 58.000 kvm stora byggnaden i kvarteret Kaninen.

Det som framåt 2013 kommer att möta resenären ovan jord är en ny platsbildning med uteserveringar framför ett köpcentrum på 12.000 kvm, 6.000 kvm kontor, 160 bostäder och 400 parkeringsplatser förlagda under mark.

Per Aage Nilsson, som svarar för gestaltningen säger:
– Det är ett stort projekt med en hög grad av komplexitet. Schaktningen påbörjas nu efter semestern, och sedan följer en intensiv period när vi slutför ritningsarbetet  parallellt med att det byggs.  Handelsdelarna bygger vidare på den naturliga rörelsen genom kvarteret, och binder samman den nya stationsplatsen i söder med Triangeln och gågatan i norr.

Det centralt belägna kvarteret Kaninen har varit föremål för debatt och skiftande planer genom åren. Allt från 70-talets planer på Musikens hus och senare Stadsbibliotek till det som faktiskt blev till på 80-talet – hotellskrapan och Triangelns köpcentrum. Med NCC som byggherre och FOJAB som arkitekt blir kvarteret nu färdigställt som en strategisk ny knutpunkt i Malmö. Presentationsbilder och fördjupad information kommer att släppas i oktober.