Helena Bülow-Hübe blir Miljö- och Energichef på FOJAB arkitekter.

FOJAB arkitekter rekryterar Helena Bülow-Hübe, teknologie doktor i Byggande och arkitektur vid Lunds Tekniska Högskola, som Miljö- och Energichef. Hon kommer närmast från en tjänst som specialist på energi och byggfysik på Tyréns i Malmö.

Helena Bülow-Hübe är en van föreläsare och drivande i utvecklingsprojekt som rör miljö- och energifrågor. Hon har skrivit böcker, rapporter och artiklar, bland annat om solskydd och dagsljushantering i arkitekturen.

– Helena Bülow-Hübe blir en stark kraft i FOJAB:s arbete med att vidareutveckla vår miljösatsning. Hennes breda erfarenhet inom miljö- och energifrågor höjer företagets kompetens inom miljöområdet och jag ser fram emot att hon snart börjar hos oss, säger Daniel Nord, VD på FOJAB arkitekter.

– Det är i de tidiga skedena i byggprojektet som värdena grundläggs. Därför är det angeläget att faktorer som gynnar hållbar och resurssnål arkitektur finns med från start i projekten. Där tror jag att jag kan bidra och ge FOJAB:s kunder ett starkt mervärde, säger Helena Bülow-Hübe, tillträdande miljö- och energichef på FOJAB.

Helena Bülow-Hübe tillträder tjänsten den 1:a februari 2011.