Bostäder i Linköping

FOJAB arkitekter har av HSB Östergötland fått uppdraget att utforma ett nytt bostadskvarter med 50 lägenheter vid Folkets Park i Linköping.

Kvarteret i fråga är en utmaning framför allt genom sitt läge i områdets utkant strax intill en bullrig genomfartsled i väster. I öster finns en del av parken som närmast har karaktär av skogsbacke och det är mot denna lummighet som kvarteret öppnar upp sitt inre.

Den upphöjda gården är tänkt att präglas av lekfullhet, grönska och vattenspeglar. Via en trappa och en bred öppning i byggnadens markplan har den kontakt med lokalgatan som leder vidare söderut in i bostadsområdet.  Vattenspeglarna är ett viktigt inslag i gårdsplaneringen eftersom de reflekterar in ljuset och skogens grönska i bostäderna.  Tillsammans med gradänger blir de kopplingen mellan gårdsplatån och skogen.

Folkets Park, som invigdes 1921, ligger centralt i Linköping och präglas av en lummig parkmiljö. En mindre, central, del av parken behålls och rustas upp för sitt ursprungliga syfte och resten bebyggs med flerfamiljshus i fem våningar samt ett mindre radhusområde – totalt ca 300 nya bostäder.