Stadsbyggnadspris 2012 för Hammars Park

FOJAB arkitekter tillsammans med Jais arkitekter har tilldelats Stadsbyggnadspris 2012, Klass Bostäder, för bostadsområdet Hammars Park. Projektet är ett samarbete mellan FOJAB arkitekter och Jais arkitekter AB på uppdrag av byggherrarna MKB Fastighets AB och JM.

Hammars Park är ett av Malmö stads prioriterade utvecklingsområden där kostnadsbilden varit reglerad sedan Markanvisningstävlingen 2003 med ambitionen att bygga bostäder i olika typer av upplåtelseformer.

Projektet Hammars Park omfattar 261 lägenheter i södra delen av Limhamn.

Bostäderna är fördelade på bland annat fyra punkthus och sju lamellhus med inflyttning i etapper som startade hösten 2008 och pågick till och med januari 2010. Stilen kan betecknas som nyfunktionalism och ansvarig arkitekt på FOJAB arkitekter är Stanislaw Welin, som tidigare fått det Stora Stadsbyggnadspriset 1998.

– Tanken bakom Hammars Park är att betona känslan av hav och strand och närheten till den intilliggande parken där bostäder och park ska flyta samman utan tydliga gränser, säger Stanislaw Welin, ansvarig arkitekt på FOJAB arkitekter.

Juryn motiverar bland annat valet av Hammars Park: ”Arkitekterna har på ett lysande sätt förvaltat och utvecklat områdets potentialer där framförallt strukturen kring den solfjäderformade placeringen av parkhusen mot Hammars park som kilar näst intill integrerats med den intilliggande parken.”

– Tillsammans med Mats White har vi skapat en väl sammanhållen upplevelse, en röd tråd för området, som kännetecknas av gemensamma och återkommande element i bland annat balkonger och entréer, säger Stanislaw Welin.

– Vi är mycket stolta över Hammars Park. Vi ser det som ett utmärkt exempel på ett lyckat samarbete mellan arkitekter och byggherrar med en tydlig vision av att skapa bostadsområden anpassade efter den moderna människans behov av skönhet, natur och funktion. Därför känns det extra bra att få denna utmärkelse och bekräftelse på vårt gemensamma arbete, säger Daniel Nord, VD, FOJAB AB.