FOJAB stärker inredningsarkitektur!

Vi välkomnar Lisa Mannheimer, arkitekt SIR/MSA, till FOJAB arkitekter.

Lisa har arbetat på flera arkitektkontor, bland andra FOJAB, Samark och White, men huvudsakligen i egen regi, under senare år i nätverket Architects and Friends.

− Jag ser fram emot att bli en drivande del av FOJAB arkitekter, som är inne i en spännande utvecklingsfas, säger Lisa. Bra projekt växer fram i samarbetet mellan uppdragsgivare, brukare och övriga konsulter, och en förutsättning är att inredningsarbetet integreras redan i de tidiga skedena, där det kan handla om mötet med slutanvändarna, såväl som materialval och rumsvolymer. Därför är det naturligt att fördjupa det projektbaserade samarbetet mellan byggnads- och inredningsarkitekter genom mitt steg över till FOJAB.