Vi ritar miljöklassade hyresrätter i Hyllie

Den 2 december tog kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu, MKB:s ordförande Lars Svensson och MKB:s VD Sonny Modig första spadtaget för de 89 hyreslägenheter som MKB ska uppföra i Hyllie utmed huvudgatan Hyllie Boulevard. Kvarteret ligger ett stenkast från Citytunneln och de närmsta grannarna är Emporia och Malmö Arena.

Huset uppförs i vinkel i sju respektive tio våningar, i bottenplan finns tre lokaler för kommersiell verksamhet och på plan två finns kvarterets grönskande gård med gemensam grillplats.

Lägenheterna håller en mycket hög invändig standard avseende materialval. Lägenheterna har en till två balkonger alternativt uteplats och samtliga lägenheter har ett stort badrum med tvättpelare. Husets fasad kommer att bestå av skivmaterial i skiftande nyanser och strukturer med olika uttryck mot Hyllie Boulevard respektive Hyllie Vattenparksgata.

Byggnaden kommer att miljöklassas enligt Miljöbyggnad vilket innebär ett särskilt stort fokus inom områdena energi, innemiljö och material. I projektet kommer MKB även att arbeta med solenergi, biologisk mångfald och grönytefaktor. Inflyttning sker etappvis från och med fjärde kvartalet 2013.

Läs mer om projektet på Hyllie.com