FOJAB arkitekter rekryterar ny studiochef

Arkitekt SAR/MSA Charlotte Kristensson blir ny studiochef på FOJAB arkitekter från och med augusti. Charlotte kommer från White arkitekters Malmökontor, där hon varit partner och uppdragsansvarig inom sektorerna kontor, utbildning och kommersiella lokaler.

Charlotte Kristensson är också hjärnan och utvecklaren bakom ett processverktyg för tidiga skeden kallat  ”Strategisk lokalplanering”. Det används vid långsiktig strategisk planering för fastighetsbestånd hos exempelvis kommuner eller andra större fastighetsägare. Genom processen etableras en gemensam helhetssyn och strategi som ger underlag för tidiga beslut och en bred delaktighet hos alla berörda.

– Vi har format en ny organisation inom FOJAB arkitekter för att ännu bättre kunna möta behov och utvecklingspotential inom respektive affärsområde. Rekryteringen av Charlotte Kristensson som studiochef är ett led i den strategin. Charlottes gedigna erfarenhet och kompetens, med fokus i tidiga skeden, är ett värdefullt tillskott i den utvecklingsfas vi befinner oss i nu, säger Daniel Nord, vd på FOJAB arkitekter.

Den nya organisationen inom FOJAB arkitekter består av sju studior, som alla besitter specialkunskap och fokuserar på sitt segment av marknaden.

– Jag ser väldigt mycket fram emot att bli en del av den nya organisationen på FOJAB. Det är spännande och stimulerande att, med de verktyg och metoder jag har i bagaget, få vara med och utveckla företaget in i nästa fas, säger Charlotte Kristensson.