Klimatsmart villa byggs i Lund

I ett pilotprojekt, lett av FOJAB Arkitekter, byggs nu i Stångby norr om Lund, den första helt oorganiska lågenergivillan i sitt slag. Villan har dubbelt så stor fönsterarea som konventionella passivhus men energianvändningen kan ändå minskas med ca 10-20 procent jämfört med vad kraven för passivhus anger. Villan är bland annat utrustad med nyutvecklade hållbara innovationer som fönsterskjutluckor och byggkonstruktion helt i betong.

– Intresset för lågenergihus har exploderat under det senaste året både för privatvillor men också från bostadsbolag och för kommersiella fastigheter. Vi har lyckats utforma flera nya tekniska innovationer inom hållbart byggande, framförallt för fönsterlösningar och byggkonstruktion som vi nu testar i det här pilotprojektet, säger Sune Nilsson, arkitekt och ansvarig för projektet på FOJAB arkitekter.

Tvåvåningsvillan förses med en ny typ av isolerande skjutluckor utanför fönstren. Skjutluckorna ger fönstren dubbelt så bra värmeisolering som vanliga lågenergifönster och ger ett utmärkt solskydd. De boende väljer själva om och när de vill ha dagsljus, skydd mot solinstrålning eller låg energianvändning. Stora fönster och glaspartier har länge varit både trendigt och efterfrågat, men samtidigt svårt att kombinera med hållbart byggande. Skjutluckorna löser nu problemet och villan har stora fönster i alla väderstreck samtidigt som energigenomsläppet blir minimalt. Konventionella passivhus riskerar att i sämsta fall få över 40°C inomhus på sommaren – med skjutluckor kommer man ner i normala sommartemperaturer.

Huset byggs i värmetröga material som ger jämn inomhustemperatur och helt utan inbyggt trä i konstruktionerna. Byggnaden har en traditionell betongstomme och bjälklag av betong. I yttervägg och yttertak används så kallad PIR-isolering – en mycket högisolerande produkt med 50 procent bättre isolerförmåga än vanlig isolering.

Utöver låg energianvändning blir byggnaden brand- och fuktsäker, och den får inga inbyggda material som kan mögla eller ruttna. Dessutom är och förblir byggnaden tät även när man gör ändringar i framtiden.

– Vi får en byggnad med sunda material och bra förutsättningar för låg energianvändning, sedan är det upp till oss som boende att ta vara på dessa förutsättningar, säger Jonny Ask som äger och bygger villan som beräknas stå klar för inflyttning för hela familjen till hösten.

Pilotprojektet är ett samarbetsprojekt initierat och lett av FOJAB arkitekter i samarbete med Elitfönster, Skanska Stomsystem och Byggcity. Faller projektet väl ut kan de nya klimatsmarta lösningarna i framtiden främst bli aktuella att använda för villor och radhus men även för flerfamiljshus och kontorsbyggnader.

– Större delen av byggnadens miljöpåverkan bestäms redan i planerings- och designskedet. Det är därför det är så viktigt att vi arkitekter är med och driver dessa frågor, säger Sune Nilsson.

Fakta om klimatvillan
Plats: Stångby, Lunds kommun
Omfattning: Tvåplansvilla, 6 RoK, ca 180m²
Byggstart: April, beräknas stå klart till hösten
Material: Betong och PIR-isolering
Beräknad energibesparing: Genom enbart de isolerade skjutluckorna beräknas energianvändningen minska med ca 10-20 procent i jämförelse med ett vanligt passivhus.
U-värde fönster med lucka: Ca 0,47 W/m²K (i jämförelse med vanligt fönster ca 1,3 W/m²K och passivfönster 0,9 W/m²K)

För mer information, var vänlig kontakta:
Sune Nilsson, arkitekt SAR/MSA
tel: +46 (0)40-27 98 79
sune.nilsson@fojab.se

Helena Bülow-Hübe, Miljö- och energichef
tel: +46 (0)40-27 98 90
helena.bulow-hube@fojab.se

Jonny Ask, ägare och byggherre
tel  +46 (0)730-31 50 05