FOJAB årets BIM-kontor

På Cad-Q Dagarna 2010 tilldelades FOJAB arkitekter priset ”Årets BIM-kontor” med motiveringen ”För att de på kort tid infört BIM på kontoret och utbildat hela sin personal i Revit och därmed visat att de på allvar tagit sig an utmaningen kring att nya tider kräver ett förändrat och förbättrat tänkande, arbetsprocesser och erbjudanden”.

FOJAB har sedan flera år tillbaka satsat långsiktigt och metodiskt på just utbildning och utveckling av BIM både som verktyg och process och är mycket glada över erkännandet.

– Vi är väl förberedda på det systemskifte som dessa nya processer innebär och driver redan nu ett flertal stora projekt där alla medverkande arbetar enligt BIM-modellen, säger Mårten Fridberg, CAD-ansvarig på FOJAB.

BIM är själva processen att generera och förvalta information som skapas under en byggnads livscykel. BIM är alltså ingen teknik, utan ett samlingsbegrepp för hur informationen används på ett systematiskt och kvalitetssäkrat sätt. Modellen gör det lättare för alla intressenter att dela med sig och ta del av informationen vilket ger en klarare bild av projektet och gör det möjligt att fatta bättre och snabbare beslut.