Höörs nya stationsområde

FOJAB har som ett av fyra kontor blivit uttagna att ta fram en idéskiss för stationsområdet i Höör.

Uppdraget omfattar ett område med verksamheter, väster om Höörs station, som ska omvandlas till ett attraktivt, hållbart och levande bostadsområde med inslag av historisk bebyggelse. Resultatet från det parallella uppdraget kommer att presenteras på FOJABs hemsida senare under våren.

Kontoret blev uttaget i konkurrens med 40-50 arkitektkontor. Juryn motiverade sitt val med att kontoret har god erfarenhet av liknande projekt som ”visar på nytänkande där platsen och omgivningens förutsättningar tas till vara och med god gestaltning ges en ny identitet”.