Malmös nya supersilo är invigd

Den 15:e mars invigdes Cementas nya silo i Malmös norra hamn av kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu.

FOJAB har utformat den nya supersilon som, med sin diameter på 26 m och höjd på 93 m, är Malmös näst högsta byggnad och en av de största cementsilo-anläggningarna i Europa. När Cementa nu lämnar sitt område i Limhamn ger det plats för nya bostäder, och Limhamnsborna slipper tunga transporter genom samhället.

— Den glidformsgjutna cementbehållaren har kopplats samman med det utanpåliggande transporttornet till en sammanhållen och vitskimrande skulptural form. Överst finns ett utkiksrum som nattetid lyser intensivt blått och förvandlar silon till en fyrbåk, som kan ses vida omkring, säger ansvarig arkitekt Greger Dahlström.