FOJAB utformar nya Triangeln för NCC

FOJAB arkitekter och NCC presenterar nu illustrationerna och utformningen av nya Triangeln, Malmös hjärta. Shopping, boende, caféer, restauranger, kontor och parkering vävs samman och kommer att, tillsammans med Citytunnelns Triangelstation, erbjuda Malmöborna ett intensivt stadsliv.

– Triangelprojektet är en komplex och mycket spännande uppgift som vi på FOJAB är glada över ha fått förtroendet att utforma tillsammans med NCC, säger Ulf Kadefors, VD på FOJAB arkitekter.

Projektet består av flera samverkande byggnader. I gatunivå ligger en butiksgalleria i två våningar som kopplas samman med det befintliga Triangelns köpcentrum. Ytterligare fem våningar mot de omgivande gatorna utgörs av bostäder och kontor. Ur denna byggnad, mot Rådmansgatan i väster, reser sig ett bostadshus i 18 våningar. I kvarterets inre finns ytterligare bostäder och grönskande trädgårdar i olika nivåer. Bilparkering ligger under mark.

Fullbordandet av det strategiskt belägna Triangelkvarteret innebär en utvidgning av Malmö centrum och en aktiv koppling mellan innerstaden och söder om liggande stadsdelar som Möllevången och Rådmansvången.

Många kommer att dagligen röra sig i det nya stadsrum som bildas på kvarterets södersida, där också huvudentrén till den nya gallerian öppnar sig, mitt emot den nya Citytunnelns Triangelstation.  Längs den södra fasaden, som vetter mot S:t Johanneskyrkan, kommer caféer och restauranger att ge liv i gaturummet. Rådmansgatan blir kommunikationsstråket för bussar, cyklister och fotgängare.

Materialet domineras i bottenvåningen av en vacker, grå granit, liknande den som finns i kyrkans och många av de omgivande byggnadernas socklar. På söderfasaden anknyter ett mustigt rödbrunt skärmtegel till den starka materialkaraktär som finns i området.

– Sett ur ett stadsbyggnadsperspektiv finns det många utmaningar. Byggnaden ska smälta in i de omgivande kvarterens bebyggelsemönster samtidigt som den blir ett nytt landmärke i staden. Det är också angeläget att i ett så här centralt och unikt läge få till så mycket bostäder och arbetsplatser som möjligt, säger Pontus Tebäck, projekthandläggare på FOJAB arkitekter.

188 bostadslägenheter med mellan ett och sex rum och kök och ungefär 250 arbetsplatser kommer, tillsammans med handel och parkering, att fylla de totalt 37 000 kvadratmeter som beräknas vara färdigbyggda 2014.

Läs mer om nya Triangeln