Daniel Nord blir ny VD för FOJAB

Daniel Nord, som idag är vice VD för FOJAB AB, tillträder som VD för bolaget den 1 november.

Daniel Nord har arbetat på FOJAB sedan 1998, både som arkitekt och i ledande befattningar och är delägare sedan 2006. Han kommer att fortsätta arbetet med att utveckla och stärka FOJAB:s position bland landets ledande arkitektföretag.

– Med sin ledarförmåga kommer Daniel att bli en utomordentligt bra VD, säger Anders Alvemo, FOJAB:s styrelseordförande.

– Det är en stor förmån och utmaning att få möjlighet att leda FOJAB. Min ambition är att tillsammans med våra duktiga medarbetare utveckla bolaget ytterligare. Jag känner starkt för bolagets kärnvärderingar med god arkitektur, kundfokusering och ansvarstagande på humanistiska grunder som ledstjärnor, säger Daniel Nord, tillträdande VD för FOJAB och fortsätter:

– Vi ska stärka vår kärnkompetens och komplettera den med närliggande kunskapsområden. Det innebär bland annat att vi ska växa så väl organiskt som genom företagsförvärv.

Daniel Nord efterträder Björn Wigelius som tidigare i år aviserat till styrelsen att han avser att trappa ned och gå i pension. Han har varit VD sedan 1981 och under hans ledning har FOJAB utvecklats till att bli ett av södra Sveriges ledande arkitektföretag.

Koncernens ledning kommer från och med 1 november att utgöras av:
Daniel Nord VD FOJAB (moderbolaget) och FOJAB coordinator, Ulf Kadefors VD FOJAB arkitekter, Sune Nilsson VD FOJAB design, Cecilia Pering vice VD FOJAB arkitekter och Mattias Hedberg-Ek vice VD FOJAB coordinator.