Vinnande förslag, Kv. Betan i Ängelholm

Vinnande förslag i detaljplanetävling utlyst av Ängelholmshem.

FOJAB och Skanska Helsingborg i tävlan med ytterligare fyra deltagare. Förslaget avser 92 stycken lägenheter av stadsmässig karaktär med certifieringen ”Sunda Hus”.