MAX IV – nytt landmärke i Lund

FOJAB arkitekter visar nu, tillsammans med Snöhetta, Lunds universitet och Fastighets AB ML 4, de första konceptbilderna på byggnaderna till MAX IV i Lund. Världens mest kraftfulla synkrotronstrålningsanläggning blir en silverglänsande lagringsring som svävar över ett hav av böljande gröna kullar. Lagringsringen blir 210 meter i diameter och grenslas av en vitskimrade kontorsvolym.

FOJAB arkitekter fick uppdraget att utforma byggnaderna till MAX IV av Fastighets AB ML 4 och jobbar gemensamt med Snöhetta med gestaltningsfrågorna där FOJAB har ansvaret för byggnaderna och Snöhetta för landskapet. Uppdragen gick till FOJAB och Snöhetta efter en förberedande process där fyra internationella arkitektkonstellationer parallellt skissat på projektet på uppdrag av fastighetsägaren.

– Vi är mycket glada för att ha fått ta oss an utformningen av MAX IV. Det är en fascinerande uppgift att gestalta en byggnad som speglar sitt högteknologiska innehåll och samtidigt blir ett landmärke i Lund, säger Greger Dahlström, chefsarkitekt på FOJAB och ansvarig för förslaget.

Max IV – högteknologisk hotspot skapas i norra Lund
Vid invigningen 2014 kommer Max IV att ligga som en solitär i det öppna jordbrukslandskapet i Lunds norra utkant. Successivt sker en exploatering av området med nya bostads- och verksamhetsområden, och norr om anläggningen, utmed motorvägen, kommer Science City att fungera som en mötesplats mellan MAX IV och ESS (European Spallation Source), en forskningsanläggning för neutronspridning.

MAX IV ingår alltså i en kontext, som efter hand förvandlas från öppet landskap till sammansatt urban miljö med gator, torg och parkrum.

Tekniksprång driver gestaltningsutveckling
I takt med att ny teknik utvecklas och prövas, kommer även byggnaderna inom MAX IV att genomgå förändringar, såväl interiört som exteriört. Sannolikt kommer hela anläggningen att, över tiden, expandera kraftfullt genom tillskott av nya byggnadsvolymer. Processkraven, såväl dagens som morgondagens, vad gäller logistik, organisation, arbetsmiljö, vibrationsdämpning med mera, har varit utmanande och gett inspirerande bidrag till den arkitektoniska gestaltningen.

Nytt landmärke för Lund
De stora friytorna runt anläggningen har formats till ett böljande grönt hav, vars vågmönster medverkar till att reducera markvibrationerna och över vilket anläggningens ikonbyggnad, den silverglänsande lagringsringen, svävar.

MAX IV möjliggör nya framsteg inom ett antal områden som biomedicin, medicin, materialvetenskap, nanoteknologi och miljövetenskap. Kostnaden för anläggningen MAX IV har beräknats till ca 3 miljarder kronor vilket enligt Lars Börjesson, Vetenskapsrådet huvudsekreterare för infrastrukturfrågor, gör den till den enskilt största forskningssatsningen i Sverige någonsin.