Hos oss är varje individ viktig, men det är tillsammans vi lyfter. Frihet i tanken. Glädje i processen. Styrka i samarbetet. Stolthet över resultatet. Det är FOJAB.

När vi nyttjar jordens resurser för att skapa framtidens byggnader och platser har vi ett stort ansvar. Varje enskilt uppdrag ska bidra till en bättre värld.

Våra tjänster

För oss är arkitektur en möjlighet till förändring – ett tillfälle att skapa platser som kan älskas av dagens och framtida generationer. Ett öppet sinne, förtroende och relationer skapar förutsättningar för verklig utveckling.

Vill du jobba med oss? Vi är en samling människor med olika kompetenser och personligheter och vi strävar efter att fånga upp perspektiv, begåvning och erfarenheter hos alla medarbetare.