Umami

Umami

Umami

Punkthus i området Umami Park, etapp 2. En del av Hallonbergen utvecklas till en attraktiv stadsmiljö med nya offentliga rum, handel och bostäder. FOJAB arbetar med landskapsplaneringen för hela området och har uppdraget att gestalta tre stycken punkthus i dess västra del.

Vi har låtit byggnaderna få en fri placering i terrängen där naturmarken tar vid. Naturen tillåts komma ända inpå fasaderna. Gården ligger mellan husen som en tunn skiva på marken och ansluter endast varsamt till entréerna.

Det organiska har inspirerat både landskapsutformningen och den utvändiga gestaltningen av husen, vars främsta kännetecken är de rundade balkongerna med metallfronter som sveper hela vägen runt husens tegelfasader likt breda, glansiga presentband. När vi dessutom adderat ytterligare band av betong fick volymerna en riktigt lyxig inslagning.

Fakta

Projektnamn
Umami

Beställare
Wallenstam

Plats
Stockholm

Omfattning
10.500 m² BTA, 141 hyresrätter

Status
Pågående

Kontaktperson
Jens Larsson
jens.larsson@​fojab.se
+46 761 - 65 61 63

Projektgrupp

Jens Larsson
Arkitekt SAR/MSA, Marknadsområdeschef Stockholm

Anna Thorell
Arkitekt SAR/MSA

Max Zotterman
Arkitekt SAR/MSA

Jordan Lane
Arkitekt MSA

Greger Stetz
Arkitekt MSA, Dipl. - Ing.

Sofia Carlberg
Arkitekt

Yeelen Levy
Arkitekt SAR/MSA