Umami

Umami

Umami

Umami Park i Hallonbergen i Sundbyberg utvecklas till en attraktiv stadsmiljö med nya offentliga rum, handel och bostäder. FOJAB har arbetat med landskapsplaneringen för hela området och har gestaltat tre punkthus i dess västra del.

Byggnaderna har fått en fri placering i terrängen och naturen tillåts komma ända inpå fasaderna. Gården ligger som en tunn skiva på marken mellan husen och ansluter varsamt till entréerna.

Det organiska har inspirerat både landskapsutformningen och den utvändiga gestaltningen av husen, vars främsta kännetecken är de rundade balkongerna med metallfronter som sveper hela vägen runt husens tegelfasader likt breda, glansiga presentband. När vi dessutom adderat ytterligare band av betong fick volymerna en riktigt lyxig inslagning.

Volymerna är enkla rätblock, men med en horisontell indelning av fasaden som en lekfull blinkning till områdets äldre bebyggelse. Balkongerna ligger omlott och över hörn i fasaden. De bidrar till den horisontella uppdelningen, men tillför dessutom en ytterligare dramatik, komplexitet och detaljering.

Punkthusen utförs i prefabricerade betongelement där betongen delvis har tillåtits vara synlig, kombinerat med tegel- och plåtpartier. Tillsammans med de organiskt formade balkongerna ger de tre fasadmaterialen husen sin karaktär. Utformningsprincipen är densamma, men vart och ett av husen har fått olika färgsättning på både tegel och plåt samt skild utbredning av betongpartier.

Fakta

Projektnamn
Umami

Beställare
Wallenstam

Plats
Sundbyberg

Omfattning
10.500 m² BTA, 141 hyresrätter

Status
Färdigställt, 2021

Kontaktperson
Jens Larsson
jens.larsson@​fojab.se
+46 761 - 65 61 63

Projektgrupp

Jens Larsson
Arkitekt SAR/MSA, Marknadsområdeschef Stockholm

Anna Thorell
Arkitekt SAR/MSA

Max Zotterman
Arkitekt SAR/MSA

Jordan Lane
Arkitekt MSA

Greger Stetz
Arkitekt MSA, Dipl. - Ing.

Sofia Carlberg
Arkitekt

Yeelen Levy
Arkitekt SAR/MSA