Analyser

Analyser

Vår tids största utmaning är hur vi kan hushålla med jordens ändliga resurser på bästa sätt. Därför behöver vi kunna ställa rätt frågor.

På FOJAB arbetar vi med flera evidensbaserade och välbeprövade verktyg. Med hjälp av skarpa, flexibla analysprocesser kan vi formulera problem ur både lokala och globala perspektiv, och i tidigt skede bygga upp värdefull designdrivande kunskap. Inom våra innovationsplattformar FOJABlab och FOJABcode utvecklar vi våra egna skräddarsydda verktyg, digitala likväl som fysiska.

Några exempel:
VolymAnalys är ett kraftfullt verktyg som hjälper oss att ta fram information kring en byggnads potential och prestanda i tidiga skeden. Här görs parallella analyser av olika kriterier som kan prioriteras och värderas.

CityFiction synliggör effekterna av den rejäla befolkningsökning som våra största städer står inför. Programmet hjälper oss att undersöka hur olika kvaliteter och värderingar påverkar utvecklingen av den urbana miljön.

Vi arbetar även med vindanalyser, dagsljussimuleringar och Vertikal Sky Component för att säkerställa kvalitet och genomförbarhet.

Inom stadsplanering arbetar vi med Social Konsekvensanalys (SKA) och Barnkonsekvensanalys (BKA) som ett verktyg för att uppnå sociala hållbarhetsmål.

Vårt forskningsprojekt Equalizer hjälper oss att skapa jämställda platser, Rörelsefaktorn mäter aktivitet i det offentliga rummet samt verktyget Planera Klimatsmart hjälper oss att minimera klimatutsläppen.

Dessa analysverktyg är en självklar del av vår vardag och hjälper oss att hålla rätt riktning när vi formar framtidens byggnader, platser och miljöer.