VolymAnalys

VolymAnalys

Vi ställde oss frågan: Vilken information kan vi få ut av den allra enklaste volymskissen? Det ledde till ett verktyg som vi kallar VolymAnalys.

Det är ett interaktivt analysverktyg som arbetar i realtid och ger kontinuerlig information kring olika areor, dagsljus, soltimmar, solenergi, utsikt och genomsnittligt u-värde.

Utöver detta så kan den även visualisera hur bra byggnaden presterar utifrån de kvaliteter vi anser vara viktiga för just den här byggnaden.

Projektgrupp

Henrik Malm
Arkitekt, Utvecklingansvarig FOJABcode

Petra Jenning
Arkitekt SAR/MSA, Vice ateljéchef, Ansvarig FOJABcode