VolymAnalys

Vi ställde oss frågan: Vilken information kan vi få ut av den allra enklaste volymskissen? Det ledde till ett verktyg som vi kallar VolymAnalys.

Det är ett interaktivt analysverktyg som arbetar i realtid och ger kontinuerlig information kring olika areor, dagsljus, soltimmar, solenergi, utsikt och genomsnittligt u-värde. Utöver detta så kan den även visualisera hur bra byggnaden presterar utifrån de kvaliteter vi anser vara viktiga för just den här byggnaden.

Team
Henrik Malm, Petra Jenning